Cyrilometodské hodové slávnosti v Dohňanoch

428

Už tradične v dňoch, kedy si pripomíname príchod slovanských vierozvestcov svätého Cyrila a svätého Metoda na Veľkú Moravu, sa v obci Dohňany konajú trojdňové Cyrilometodské hodové slávnosti.

Tradične trvajú tri dni, konajú sa vždy počas sviatku Svätého Cyrila a Metoda a patria medzi najpopulárnejšie podujatia v Dohňanoch. Také sú Cyrilometodské hodové slávnosti, ktoré sa od piatku 5. júla do nedele 7. júla 2019 konali už po 20.-krát. Trojdňový program býva plný kultúry i športových podujatí. Tento rok opäť nechýbal Pivný cyklistický minimaratón či 5. ročník Memoriálu rodiny Šamánkovcov.

Alojz Šamánek vybudoval v obci celý futbalový areál, zázemie, hlavné i vedľajšie ihrisko. Vzdať poctu jeho pamiatke prišli v sobotu 6. júla 2019 do obce Dohňany futbalové tímy zo Streženíc, Beluše a Pruského, ktoré doplnil tím domácich. Cyrilometodské hodové slávnosti pokračovali aj v nedeľu kultúrnym programom a derby zápasom o 17.00 h medzi výberom zamestnancov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a tímom starých pánov Dohňany. Tohtoročný derby zápas skončil remízou 4:4. V penaltách sa následne priklonilo šťastie na stranu domácich.

V nedeľu dopoludní sa konala slávnostná svätá omša v rímskokatolíckom kostole a v popoludňajšom kultúrnom programe v areáli pri futbalovom štadióne vystúpili folklórne súbory Konopa, Konôpka a Moštenskí pajtáši.

Zdroj: TSK, foto TSK a S.Flimmel.