CZŠ sv. Margity zapojená v programe ERASMUS+

110

Učitelia cirkevnej školy sa so svojím projektom zameraným na medzipredmetové vzťahy Učme sa o svete po anglicky úspešne zapojili do programu Erasmus+. Vrámci programu absolvovali v lete dvaja učitelia, Mgr. Huťová a Mgr. Rečka, dvojtýždňový vzdelávací kurz v írskom Dubline. Kurzy boli zamerané na prepojenie angličtiny s inými predmetmi aj prostredníctvom metódy CLIL, alebo využívaním informačno-komunikačných technológií.

Dni strávené v zahraničí boli pre nás veľkým prínosom. Vyskúšali sme si množstvo overených i nových vyučovacích postupov, dozvedeli sme sa ako zefektívniť prácu na hodinách, ako včleniť angličtinu do iných predmetov. Kurz bol vedený skúseným a profesionálnym učiteľom. Skladal sa z dvoch častí – dopoludňajšie hodiny boli venované teoretickým východiskám a praktickému využitiu rôznych postupov, metód, aktivít, motivácie a online zdrojov. Popoludňajšie hodiny mali prednáškový charakter a boli zamerané na írsku kultúru, politiku a literatúru. Spoločne nám poskytli množstvo užitočných a zaujímavých informácií a poznatkov naplno uplatniteľných vo vyučovacom procese.

Obohacujúca bola aj komunikácia v cudzom jazyku a taktiež kontakt s učiteľmi z iných krajín. Teším sa, že sme mali možnosť spoznať učiteľov z Talianska, Španielska, Českej republiky či Maďarska. Vo voľnom čase sme využili príležitosť navštíviť pamiatky Dublinu – St.Patrick’s Cathedral, Christ Church Cathedral, Aoden’s Church, Trinity College, múzeá – Národné archeologické a prírodopisné múzeum, Múzeum írskych spisovateľov, Múzeum výroby whiskey, pamätníky, rybárske dedinky v dublinskom zálive i krásnu a rozmanitú prírodu národného parku Wiclow. Informácie a skúsenosti s chuťou využijeme pri realizácii projektu v škole. O všetky novinky sme sa podelili so svojimi kolegami a veríme, že naše pozitívne skúsenosti inšpirujú aj ostatných pedagógov na využitie príležitosti vzdelávať sa v zahraničí.

Mgr. Katarína Huťová