Ďakujeme, že ste hlasovali za projekt „Obnova parku na Kolonke“

327

Hodnota komunitných projektov spočíva v motivácii ľudí spojiť svoje sily. My sme sily spojili pri hlasovaní za projekt Nadácie VUB s názvom „Obnova parku na Kolonke“. Vám všetkým, ktorí ste projekt podporili patrí veľké poďakovanie. Myšlienka projektu si to zaslúži.

Púchovská mestská časť Kolonka bola vždy kultúrnou časťou Púchova, s mestskými a podnikovými inštitúciami a tiež s parkom, ktorý charakterizoval gumársky priemysel. Dnes tu sídli Stredná odborná škola, Fakulta priemyselných technológií, Domov sociálnych služieb a tiež sa tu postupne sťahujú mladé rodiny. Medzi budovami škôl a bytov je park, ktorý je vzhľadom na perifériu mesta zanedbaný, zarastený. Projektom „Obnova parku na Kolonke“ chceme napomôcť oživeniu študentského života ale i k vytvoreniu priestoru pre stretávanie sa všetkých generácií.

Dôležitým bodom je i obnova schátralého súsošia, ktorého autorom je Púchovčan, akademický sochár Ivan Brečka. Obyvatelia Púchova väčšinou pracovali a pracujú v gumárskom priemysle, o čom svedčí aj charakter a tematika súsošia. Aj naša škola pripravuje budúcich odborníkov pre gumársky priemysel, preto cítime povinnosť túto pamiatku zachovať. Veríme, že sa nám to vzhľadom na zanedbaný stav objektu podarí.

Revitalizáciou parku vznikne nový priestor pre stretávanie všetkých generácií. Park bude využívaný na vyučovanie a samoštúdium i na hodiny telesnej výchovy. Starší ľudia tu nájdu miesto na posedenie a oddych, stretávanie sa. Revitalizáciou parku chceme položiť základ budovania študentského mestečka „kampusu“, otvoreného všetkým študentom a obyvateľom miestnej časti Kolonka. S obnovou parku začneme na jar budúceho roka a určite Vás budeme o realizácii projektu informovať.

Ing. Lenka Jancíková, riaditeľka SOŠ Púchov