Daniela Gabrišová: Nevyčítaj životu, čo ti nedal, ale nauč sa ceniť to, čo ti dáva

557

Na základe výsledkov výberového konania nastupuje počnúc dňom 1.4.2020 do funkcie vedúcej oddelenia školstva a sociálnych vecí na Mestskom úrade v Púchove Mgr. Daniela Gabrišová. Pri tejto príležitosti sme ju navštívili v jej kancelárii a položili niekoľko otázok.

Odkiaľ pochádzate, kde ste študovali a bývali?

Pochádzam z Púchova, tu aj bývam. Magisterské štúdium som absolvovala v odbore učiteľstvo a na PF UMB končím tento rok predprimárne vzdelávanie.

Aké boli vaše doterajšie pracovné zaradenia?

V rámci mojich pracovných skúseností za 20 rokov aktívnej praxe som pôsobila v rôznych riadiacich funkciách, posledné pracovné zaradenie bolo v oblasti hotelierstva – ako manažér hotela. Pracovné skúsenosti mám teda zo súkromného a momentálne aj verejného sektora.

Ktoré knihy a filmy sú vaše obľúbené? Akú hudbu počúvate?

Momentálne čítam knihy pedagogického zamerania, rôzne usmernenia kvôli situácii,v ktorej sa nachádzame, ale na nočnom stolíku mám na odľahčenie aj novú publikáciu Nevyhorení od Lucie Okša a inšpiratívne osobné spomienky Môj príbeh bývalej prvej dámy USA Michelle Obama. Čo sa týka obľúbených filmov, tak tých je naozaj veľa, k posledným patrí napr. Joker a Sklenená izba, kde je opísaná modernosť, otvorenosť a symbol nádeje československého národa.

Aký máte vzťah k mestu Púchov?

Mesto Púchov sa mi páči, žijem tu od narodenia. Medzitým som pôsobila aj v zahraničí kvôli pracovným a jazykovým skúsenostiam, ale rada som sa opäť vrátila, pretože naše mesto ponúka rôzne kultúrne, športové a voľno-časové aktivity počas celého roka pre všetky vekové kategórie. Vzhľadom na to, že som pôsobila aj v zahraničí a mala som možnosť spoznať rôzne národnosti, kultúry a taktiež aj mentalitu ľudí, prevládol vo mne pocit návratu do rodného mesta, v ktorom mám všetko, čo potrebujem k životu.

S akými plánmi nastupujete do novej funkcie?

Svoje plány a vízie som predstavila vo svojej koncepcii riadenia oddelenia školstva, sociálnych vecí a kultúry, ale teraz prioritne riešime aktuálnu situáciu s pandémiou COVID-19 a organizačné zabezpečenie zápisov do materských škôl a základných škôl, taktiež zabezpečenie pomoci pre seniorov a sociálne slabších občanov nášho mesta, konkrétne pomoc pri nákupoch, opatrovateľskú službu, zabezpečenie obedov pre opatrovaných. Zároveň pracujem na príprave kultúrnych podujatí s nádejou, že keď sa situácia zlepší, budeme sa môcť vrátiť k naším plánovaným a tradičným akciám.

Ktoré aktuálne problémy považujete za prioritné?

Momentálne situáciu, v ktorej sme sa všetci ocitli, no napriek tomu riešime každodenne problémy a otázky týkajúce sa celého oddelenia. Mojou snahou je, aby oddelenie fungovalo ako jeden tím. Nakoľko na úrade pôsobím už jeden rok, dokážem posúdiť a vyhodnotiť čo je v daný moment prioritná situácia a nájsť vhodné riešenie.

V čom vidíte svoj prínos pre oddelenie i pre mesto Púchov?

Svoj inovatívny prínos vidím predovšetkým v rekonštrukcií budovy Základnej umeleckej školy Púchov a v renovácii a rozšírení Mestskej[DG1]  knižnice V. Roya, ktorá by zároveň mala prejsť digitalizáciou. Aktuálnymi sú tiež príprava projektu pre zariadenie pre deti do 3 rokov (jasle), riešenie problematiky umiestnenia ľudí bez domova počas zimného obdobia a sociálny taxík pre opatrovaných mestom Púchov. A ostatné sa bude odvíjať od súčasnej krízovej situácie.

Máte svoje obľúbené životné krédo?

Nevyčítaj životu, čo ti nedal, ale nauč sa ceniť to, čo ti dáva.

Zhováral sa Slavomír Flimmel