Otrávené chránené živočíchy

64

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Novom Meste nad Váhom začal trestné stíhanie v dvoch prípadoch otráv chránených druhov živočíchov a poľovnej zveri, ku ktorým došlo v k. ú. obcí Častkovce a Podolie. V prvom prípade bolo dňa 23.3.2020 zistené usmrtenie orla kráľovského, pričom v tomto prípade ide o trestný čin porušovanie ochrany rastlín a živočíchov, kde spoločenská hodnota tohto chráneného živočícha  bola vyčíslená na 5.990,- Eur.

Následnou kontrolou dotknutého územia pracovníkmi Štátnej ochrany prírody SR, policajtmi poriečneho oddelenia odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru s vycvičeným psom, špecialistov odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru a policajtov odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Novom Meste nad Váhom boli v dňoch 28. – 29.3.2020 nájdené ďalšie otrávené chránené živočíchy a poľovná zver a súčasne boli nájdené aj otrávené návnady. Vyšetrovateľ v tomto prípade začal trestné stíhanie za trestný čin porušovanie ochrany rastlín a živočíchov v súbehu s trestným činom pytliactva, pričom predbežne vyčíslená hodnota usmrtených zvierat bola vyčíslená na 6.470,- Eur.

Policajný zbor v tejto súvislosti upozorňuje občanov na zvýšenú opatrnosť v prípade nálezu uhynutých zvierat vo voľnej prírode, najmä v prípade pohybu so psom, aby v prípade takýchto nálezov zabránili kontaktu svojich psov so zvyškami takýchto zvierat a nález ohlásili pracovisku Štátnej ochrany prírody SR alebo polícii.

Zdroj: KR PZ Trenčín