Deň detí v Materskej škole Slovanská

280

1. jún je deň, ktorý patrí deťom. V tento deň sa snažíme, aby bol pre ne iný, výnimočný. Kolektív materskej školy na Slovanskej ulici pripravil pre svoje deti deň plný zábavy, hudby a prekvapení. Deti si prostredníctvom rôznych disciplín, súťaží a úloh preverili svoju šikovnosť, odvahu, ale aj vedomosti. Po splnení všetkých podmienok na nich čakal poklad – odmena v podobe hračiek a sladkostí.

Navštívila nás aj vedúca oddelenia školstva Mgr. Daniela Gabrišová a priniesla deťom pozdrav od pani primátorky JUDr. Kataríny Henekovej v podobe sladkých balíkov. Nezabudla na nás ani riaditeľka našej školy PaedDr. Michaela Váňová. Deti sa hosťom poďakovali a predviedli krátky program. Spolu sme si zatancovali, zaspievali a všetci sme domov odchádzali s dobrou náladou a úsmevom na tvári.

Kolektív materskej školy v ZŠ s MŠ Slovanská