Svetový deň hier v materskej škole Slovanská

39

„Hra je fenomén. Bez hry si život len ťažko predstaviť. A ak sa málo hráte, pridajte a váš život bude krajší, šťastnejší… a určite kvalitnejší.“ (Slovenský výbor OMEP)

Hra patrí medzi základné ľudské činnosti už od narodenia. U detí predškolského veku má nezastupiteľné miesto. Prostredníctvom nej deti nadobúdajú nové skúsenosti, vedomosti, zručnosti a cielene sa rozvíja celá ich osobnosť.

OMEP – Svetová organizácia pre predškolskú výchovu vyhlásila 28. máj za Svetový deň hier. Materská škola v ZŠ s MŠ Slovanská sa zapojila do tohto podujatia s cieľom podporiť význam hry. Celý deň sa niesol v duchu známych, obľúbených, ale aj nových hier. Pani učiteľky deťom priblížili hry z ich detstva, ktoré boli pre mnohé deti doposiaľ neznáme. Spolu sme strávili krásne dopoludnie a deti si z MŠ odnášali veľa veselých a nezabudnuteľných zážitkov.

Kolektív materskej školy v ZŠ s MŠ Slovanská