Deň Európy v nemeckom mestečku Grafenau

240

Dňa 7.5.2018 sa skupinka mladých ľudí (dvaja chlapci a trinásť dievčat) zo SOŠ obchodu a služieb v Púchove vydala na zážitkovo-dobrodružnú cestu do Nemecka na základe pozvania z odbornej školy v Grafenau ku „Dňu Európy“.

Cesta bola spočiatku nekonečná, ale čas v autobuse sme okrem oddychu využili aj na skompletizovanie a zopakovanie si nášho kultúrneho programu a takmer po 11 hodinách sme sa ocitli v cieli, v mestečku Grafenau.

Exkurzia vo westernovom mestečku Pullman City

Naša cesta za poznaním niečoho nového nás doviedla k stretnutiu s nemeckými študentmi. Spolu s nimi sme navštívili westernové mestečko Pullman City a prežili niekoľko nezabudnuteľných chvíľ. V Pullman City, ktoré sa nachádza v prírodnej chránenej oblasti na okraji Bavorského lesa, nás sprevádzal samotný pán marshal. Počas sprevádzania po okolí nás oboznámil so životom bývalých Indiánov, ako i zlatokopov, chovom dobytka i koní, ktoré boli sťahované z jedného miesta Ameriky na druhé samotnými kovbojmi, starajúcimi sa o ich chov v stádach. Dozvedeli sme sa i novinku, že kovboji nie sú koltmi vyzbrojení muži, ako nám ich vo filmoch predstavuje Hollywood, ale v tých časoch šlo o obyčajných chudobných mladých mužov, chovajúcich dobytok a kone.

Slávnosť ku Dňu Európy

Po veľmi zaujímavej exkurzii sme sa zúčastnili úvodného uvítacieho ceremoniálu našej priateľskej školy v Grafenau. Úspešná spolupráca našich škôl trvá už od roku 2002, teda 16 rokov. Pán Eberle, učiteľ na tamojšej škole, ich opísal vo veľkých superlatívoch. Hneď po jeho prejave sa ujal slova pán Konrad Kobler, bývalý poslanec bavorského parlamentu. Počas jeho zaujímavého prejavu nám všetkým priblížil zmysel a úlohu EÚ. Vyzdvihol škálu možností terajších mladých ľudí a poukázal na ich dôležitú úlohu pri zachovaní mieru vo svete.

Potom sme nastúpili na pódium my – druháci až piataci z Hotelovej akadémie SOŠ OaS v Púchove. Snažili sme sa spríjemniť čas všetkým prítomným, teda i našim kamarátom z odbornej školy v Grafenau, kultúrnym programom. Program, ktorý moderoval náš spolužiak Bartolomej Pochlopeň, pozostával z výkladu o Slovensku a jeho hlavnom meste, ale aj z opisu našej školy. Bol obohatený repertoárom ľudových a moderných tancov a piesní ako aj zábavným country vystúpením. Priestor na svoje majstrovské kúsky v karate dostala aj naša karatistka Nika Furová. Skutočne excelentne predviedla svoje športové umenie a všetkých prítomných upútala svojím vystúpením.

Spoznali sme novú kultúru

Sme presvedčení o tom, že tento zahraničný projekt bol skvelou príležitosťou na to, aby sme aspoň trocha spoznali ďalšiu novú kultúru a mentalitu ľudí. Nemci sú naozaj veľmi priateľskí, milí a pohostinní. Odniesli sme si so sebou neuveriteľne veľa dojmov, zážitkov a poznatkov týkajúcich sa Európskej únie ako aj školského aj mimoškolského života našich rovesníkov z Nemecka. Všetci dobre vieme, že súčasťou EÚ sme aj my Slováci, a preto jedným z hlavných cieľov nášho projektu „Deň Európy“, bolo dozvedieť sa niečo nové práve o nej. Veď tento deň predsa patril nielen nám, ale všetkým Európanom. Chceli by sme sa poďakovať pani zástupkyni riaditeľa školy Mgr. Kremeňovej a pani profesorke Mgr. Slugeňovej, že sme sa tejto skvelej a nezabudnuteľnej akcie mohli zúčastniť.

Mária Kellnerová a Zuzana Ďurechová, žiačky SOŠ OaS Púchov