Národná púť na Butkov 2018

1094

Národná púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov sa uskutoční v sobotu 19. mája 2018.

Hlavným celebrantom svätej omše, aj za účasti viacerých cirkevných autorít zo Slovenska a z Poľska, bude Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup.

Úvodný program

Krížová cesta na hore Butkov

13.10 Modlitba krížovej cesty Božieho milosrdenstva od chaty Muflónka nad Ladcami do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva so speváckymi sprievodom Hanky Servickej, speváčky ľudových a duchovných priesní, speváckych zborov z Horehronia, Podpoľania a Rajeckej Lesnej.

Hlavný program

Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov

14.55 Úvodná pieseň – Za mňa i za teba (Kysucký prameň a spevácke zbory z Horehronia, Podpoľania, Rajeckej Lesnej a ľud)

15.00 Modlitby korunky Božieho milosrdenstva (Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva z Krakova)

15.15 Mariánska pieseň – Mária, voláme ku tebe (speváčka Hanka Servická)

15.20 Pieseň – Matka volá na Butkov Kysucký prameň a spevácke zbory z Horehronia, Podpoľania, Rajeckej Lesnej a ľud)

15.25 Sprievod kňazov k soche Panny Márie – Matky milosrdenstva, pieseň Totus Tuus (The Gospel Family)

Požehnanie monumentálnej sochy Panny Márie – Matky milosrdenstva (žalm – hudobný a spevácky sprievod The Gospel Family)

Sprievod kňazov k obetnému stolu, pieseň Kráľovná nebies (operný spevák Ivan Ožvát, The Gospel Family a ľud)

15.30 Svätá omša

Po svätej omši s mariánskymi piesňami vystúpia Hanka Servická, Kysucký prameň a spevácke zbory. Účastníci duchovnej slávnosti dostanú darček – novú knižku ružencov so sv. Faustínou v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva, ktorú spracovala a vydala Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva v Krakove. Pred aj počas svätej omše bude vysluhovaná sviatosť zmierenia.

Doprava väčšiny účastníkov (okrem tých, ktorí prídu pešo od chaty Muflónka, kde zaparkujú svoje osobné autá) sa zabezpečuje autobusmi z jednotlivých farností podľa vopred určeného časového plánu odjazdu autobusov, ktoré sa v stanovenom čase dostanú na spodnú etáž lomu.

Autobusy s prichádzajúcimi pútnikmi, ktorí sa nezúčastnia modlitby krížovej cesty sa dostavia na spodnú etáž lomu cca od 13.30 do 14.15 h. Odtiaľ je odchod autobusov do Skalného sanktuária organizovaný najneskôr o 14.30 h.

Zdroj: tkkbs.sk, krizbutkov.sk