Deň krátkeho filmu 2017 aj v púchovskom kine

135

Dátum 21.12. sa nesie v znamení zimného slnovratu, v znamení najkratšieho dňa v roku. Tento deň je symbolicky vyhlásený za svetový deň krátkeho filmu a v mnohých krajinách sa konajú podujatia venované propagácii a premietaniu krátkometrážnej tvorby.

Deň krátkeho filmu je medzinárodná iniciatíva, do ktorej sa každoročne zapájajú krajiny z celého sveta. Podujatie vzniklo v roku 2011 vo Francúzsku (v origináli Le jour le plus Court) a jeho cieľom je propagácia a sprístupnenie krátkometrážnej tvorby širokej verejnosti.
Slovenský filmový ústav a Vysoká škola múzických umení sa túto iniciatívu rozhodli priniesť aj na Slovensko a predstaviť tak slovenskú krátkometrážnu tvorbu domácemu publiku, ku ktorému sa krátkometrážna tvorba v kinách dostáva len sporadicky.
Tento rok divákom ponúkneme slovenské krátke filmy, ktoré sa v zahraničí tešili úspechu, ale aj obľúbené filmy pre deti, ktoré precestovali celý svet.
Najkratší deň v roku a zároveň svetový deň krátkeho filmu môžete osláviť krátkymi filmami v klubových kinách a kultúrnych centrách po celom Slovensku a aj púchovskom kine.

PROGRAM:

16:30 DETSKÝ BLOK:
Hviezdny taxík (r. Juraj Krumpolec) 14 min.
Transylvánski dravci
(r. Júlia Koleňáková) 6 min.
Rosso Papavero
(r. Martin Smatana) 5 min.
Perfektná nora
(r. Lea Smitková) 6 min.
Mimi a Líza
(r. Katarína Kerekesová) 7 min.
Janko Hraško u kúzelníka
(r. Viktor Kubal) 8 min.

18:00 BLOK ÚSPEŠNÝCH FESTIVALOVÝCH TITULOV:
Atlantída, 2003 (r. Michal Blaško) 30 min.
Magic Moments (r. Martina Buchelová) 20 min.
Nebojsa (r. Jakub Gajdoš) 14 min.
39 týždňov, 6 dní (r. Joanna Kozuch, Boris Šima) 8 min.
Jahodové dni (r. Eva Sekerešová) 14 min.
Konzerva, (r. Rudolf Urc, Jan Ružička) 2 min.

Predaj vstupeniek aj na www.kino.puchov.sk