Deň matiek oslavovali mamy aj babky

206

V pondelok 13. mája sa v Reštaurácii u Jakuba stretli členovia púchovskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, aby oslávili Deň matiek. Predsedníčka Základnej organizácie JDS v Púchove Anna Gajdošíková privítala členov a spolu s primátorkou mesta Katarínou Henekovou popriala všetkým mamám a starým mamám k ich sviatku dobré zdravie a veľa šťastia.

V telocvični Základnej školy J.A.Komenského v Púchove sa v stredu 15. mája uskutočnila oslava Dňa matiek. Mamičky a staré mamy privítala riaditeľka školy Miroslava Lapšová a primátorka mesta Katarína Heneková. Steny telocvične boli oblepené kresbami detí a najväčšiu radosť mamičkám urobili deti svojim pekným kultúrnym programom.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Horných Kočkovciach zorganizovala pod vedením svojej predsedníčky Eleny Gelnarovej v piatok 17. mája v priestoroch firmy Mikona stretnutie dôchodcov. Kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek pripravila Základná škola s materskou školou Slovanská, v ktorom deti zarecitovali, zaspievali a zatancovali prítomným dôchodkyniam.

Text a foto: Slavomír Flimmel