Deň narcisov aj v Púchove

444

Už dve desaťročia chodia po uliciach slovenských miest dobrovoľníci, ktorí ľuďom pripínajú na šaty malé žlté narcisy. Nebolo tomu inak ani v piatok 15. apríla v Púchove. 

Pripevneniu narcisu, ktorý sa stal symbolom najväčšej verejnej zbierky na Slovensku, predchádza vhodenie dobrovoľného príspevku do zapečatenej urny v rukách dobrovoľníkov. Tým sa každý prispievateľ stáva súčasťou spoločenstva ľudí, ktorým nie je boj proti rakovine ľahostajný a vyjadruje solidaritu s osobami trpiacimi týmto ochorením.
Aj v uliciach Púchova sme stretali množstvo ľudí, ktorí na svojom odeve niesli žltý narcis. „Už roky prispievam na zbierku Ligy proti rakovine, pretože poznám veľmi veľa ľudí, ktorí sú postihnutí onkologickým ochorením. Je to jediný spôsob, ako im ja môžem pomôcť. Tejto zbierke dôverujem a viem, že peniaze použijú správnym spôsobom,“ povedala nám jedna z oslovených dám, ktoré práve vhodili niekoľko eur do urny.
Liga proti rakovine presúva získané finančné zdroje napríklad na bezplatné relaxačné pobyty pre onkologických pacientov, detské tábory, na bezplatné služby psychológov a psychoterapeutov na celom Slovensku, ako jednorazové dávky pre pacientov v hmotnej núdzi, na rehabilitáciu, pohybové kurzy, podporu nemocníc, hospicov a ďalšie účely spojené s liečbou zákerného ochorenia.
Ak ste sa nestihli zapojiť do zbierky Deň narcisov, môžete tak ešte urobiť zaslaním SMS na č. 848 v hodnote 2 € najneskôr do 22. apríla. Alebo priamym vkladom na účet Ligy proti rakovine. Viac informácií získate na www.lpr.sk.
-r-