Deň obce Hatné 2023

551

V sobotu 8. júla 2023 sa uskutočnilo obľúbené letné podujatie Deň obce Hatné, ktoré organizuje Obec Hatné v spolupráci s Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici.

V úvodnom vstupe vystúpila ženská spevácka skupina Hatňanka, po ktorej nasledoval príhovor starostky obce Mgr. Ivety Žilovcovej. Nasledovala verejná prezentácia monografie obce, ktorú vydala Obec Hatné s finančným príspevkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Novú publikáciu predstavila jedna zo zostavovateliek dr. Petronela Rágulová z Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Kniha uceleným spôsobom približuje archeológiu, geológiu a paleontológiu obce, staršie i novšie dejiny, osudy židovského obyvateľstva, vývoj školstva, špecifiká ľudovej kultúry, predstavuje talentovaných rodákov. Okrem textu v nej čitatelia nájdu množstvo obrazového a archívneho materiálu.

Po krátkej prezentácii knihy nasledoval krst publikácie, ktorej sa zhostil primátor mesta Považská Bystrica doc. Karol Janas v prítomnosti rodáčky Ing. Ľudmily Hladkej a zástupkyne FS Hatňanka pani Evky Sekovej.

V ďalšom programe vystúpila ženská spevácka skupina Bukovinka z Klieštiny, dychová hudba Moštenanka a dievčenská skupina Studnička pod vedením V. Martikáňa. Po folklórnych vstupoch nasledovala voľná zábava so skupinou Duet z Veľkého Rovného a diskotéka až do rána. Pre deti bol pripravený sprievodný program.

Obľúbeného letného podujatia sa pod hatnianskou skalou zúčastnilo niekoľko stoviek účastníkov z obce i širšieho okolia.

Petronela Rágulová, foto: Peter Hladký