„Deň radosti“ v DSS Púchov-Nosice

450

Vo štvrtok 7. júna sa v záhrade Domove sociálnych služieb Púchov-Nosice uskutočnil 2. ročník DŇA RADOSTI.

Akcie sa okrem klientov a zamestnancov DSS zúčastnili aj hostia: pracovníčka Oddelenia sociálnej pomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja Martina Filová, riaditeľ TESCA Púchov Branislav Hloža spolu s ďalšími zamestnankyňami a riaditeľka CVČ Púchov Alena Strýčková s kamarátmi z Hniezdočka. Zároveň tu boli medzi pozvanými hosťami zamestnanci a priatelia z CSS Sloven Slávnica, CSS Lednické Rovne a Spojenej školy Púchov.

Počas Dňa radosti našich klientov i hostí zabávali svojím programom „Saša Jaša a Šašo Hugo“ zo Žiliny. Spolu s nimi klienti dve hodiny cvičili, súťažili, spievali a tancovali. Trošku neskôr sa k nám pridali škôlkári z MŠ Nosice, ktorí zostali aj na diskotéku a tu predviedli všetci svoje tanečné kreácie. Aj keď sú klienti DSS Púchov-Nosice zdravotne i mentálne postihnutí, sú vždy šťastní z každej akcie a návštevy priateľov, o čom sa mohli počas Dňa radosti všetci zúčastnení presvedčiť. Ich úsmev a rozosmiate oči boli toho dôkazom. Ďakujeme všetkým zúčastneným, že prijali naše pozvanie na oslavu a sa spolu s nami zabavili. Zároveň veľké ĎAKUJEM patrí všetkým zamestnancom, ktorí zvládajú náročnú prácu, sú klientom stále k dispozícií a snažia sa im uľahčiť ich neľahký údel.

Ing. Gabriela Hrončeková, riaditeľka DSS
Foto: Slavomír Flimmel