Deň rodiny v CSS Kolonka

429

Dňa 5.10.2018 sa uskutočnilo v Centre sociálnych služieb Kolonka už tradičné podujatie Deň rodiny. Pozvaní boli predovšetkým rodinní príslušníci klientov, ktorým toto podujatie bolo venované. Medzi pozvanými hosťami bola aj vedúca sociálneho odboru TSK PhDr. Elena Nekorancová spolu s vedúcou oddelenia školstva a sociálnych veci MsÚ Mgr. Renátou Holákovou. Samozrejme nemohli chýbať najbližšie centrá sociálnych služieb Nosice, Chmelinec a Lednické Rovne.

Program začal predstavením domácich klientov na ľudovú notu a po nich prišli vystúpiť herci Naivného divadla Dolný Lieskov, ktorí boli u nás prvý krát. Medzičasom nám spríjemňovali deň hudbou a spevom harmonikári bratia Vojtekovci. Podával sa kotlíkový guláš a mnoho dobrôt vďaka dobrým sponzorom. Rodina je miestom, kde sa láska rodí a nikdy nechýba – toto je posolstvo podujatia, aby klienti a ich rodiny cítili, že sme tu pre nich a že láskavou spoluprácou sa ich a náš život dá veľmi obohatiť.

Barbora Orgoniková
Foto: S. Flimmel