Denný tábor Slniečko v Spojenej škole

435

Žiaci Spojenej školy (ul. Športovcov 1461/17) počas letných prázdnin od 10.7. do 21.7. navštevovali letný tábor Slniečko pri školskom klube.

Program tábora bol pestrý, jednotlivé aktivity boli prispôsobené pre všetky vekové kategórie. Žiaci mohli svoje schopnosti uplatniť v hudobno-pohybových aktivitách, v športových, výtvarných a vo vedomostných kvízoch.Navštívili sme Podnik technických služieb mesta, s.r.o. – zberný dvor, filmové predstavenie v kine Púchov, Džungľa park v Športcentre Púchov, súťažili sme vo vedomostnom kvíze Múdre hlavičky, vytvorili sme si herbár.

Už teraz sa tešíme do tábora na budúci rok.

Mgr. Viera Turzová, riaditeľka školy