Desaťročná tradícia benefičného koncertu pre nevidiacich a slabozrakých

272

V evanjelickom kostole sa začiatkom decembra tohto roka uskutočnil benefičný koncert pre nevidiacich a slabozrakých v našom regióne. V úvode moderátorka koncertu Daniela Sadloňová pripomenula, že tento koncert sa uskutočňuje po desiatykrát. Už aj z toho dôvodu sa organizátori koncertu, ale aj účinkujúci snažili, aby bol iný ako predchádzajúce. A určite sa im to podarilo.

Myšlienka na usporiadanie takýchto koncertov vznikla v Základnej organizácií únie nevidiacich a slabozrakých v regióne. Pridalo sa naše mesto, ale predovšetkým učitelia ZUŠ v Púchove a ich žiaci, ktorí na tomto koncerte účinkovali vždy bez nároku na odmenu. Na benefičných koncertoch sme mohli vidieť a počuť aj mnohých slovenských umelcov, ktorých organizátori pozývali na spestrenie programu – napr. populárnu speváčku Katka Koščovú, opernú speváčku Katku Hasprovú, herečku Milku Zimkovú, operného speváka Ivana Ožváta, herca Ivana Vojteka a ďalších.

Pri tejto príležitosti treba pripomenúť, že nebyť týchto ochotných ľudí, ale aj štedrých darcov, ktorí prispeli finančne či materiálne k tomu, aby sa koncerty mohli uskutočniť, by táto desaťročná tradícia nebola. Ďakujeme nášmu mestu, Základnej umeleckej škole a zvlášť Daniele Sadloňovej, Nadácií MATADOR, Tlačiarni ASSA, Kvetinárstvu NATALI a mnohým ďalším nemenovaným za ich pomoc. Ďakujeme tiež púchovskému evanjelickému cirkevnému zboru, kde sa každým rokom v prvú adventnú nedeľu koncerty uskutočňovali – a zvlášť pani farárke Lenke Rišiaňovej, ktorá prítomných v úvode koncertov oslovovala Slovom Božím a zdôrazňovala dôležitosť prípravy na príchod Pána.

A čím bol tohtoročný koncert iný? Určite veľkou účasťou poslucháčov, ktorí prišli na tento koncert  a finančne prispeli na pomoc nevidiacim a slabozrakým. Vďaka tejto podpore sa každoročne tridsať účastníkov našej organizácie zúčastňuje na sociálno–rehabilitačnom pobyte v Kúpeľoch Nimnica alebo na kurzoch priestorovej orientácie, či na rôznych prednáškach na prevenciu chorôb, ktoré zapríčiňujú ochorenie zraku.

Tohtoročný koncert bol zaujímavý aj hosťom, ktorým bol spevák populárnych piesní Peter Cmorík. Hosťovi a všetkým prítomným spevácky zbor Be Happy zo ZUŠ zaspieval tri piesne z debutového CD, ktoré zložila dirigentku zboru Mária Jašurdová. Peter Cmorík si ich vypočul s radosťou a po prevzatí CD z rúk Márie Jašurdovej pochválil nielen skladateľku ale aj celý spevácky zbor a zaželal im veľa úspechov a trpezlivosti v ich práci. Na záver koncertu spevácky zbor Be Happy spolu s hosťom Petrom Cmoríkom zaspieval vianočnú koledu za potlesku preplneného kostola.

Emília Luhová