Nepovolené státie na zastávkach MHD

289

Na zasadnutí komisie dopravy, služieb a bytovej politiky pri MsZ Púchov Jozef Daniž z Autobusovej dopravy Púchov, a.s. informoval o nepovolenom státí, resp. parkovaní na autobusových zastávkach. Veľmi časté je parkovanie a státie na zastávke „Divadlo Púchov“. Následne musia autobusy zastaviť priamo v jazdnom pruhu, keďže je obsadené buď zásobovacím vozidlom, autobusom zo SAD alebo osobným vozidlom. Do autobusov budú zo strany ADP inštalované kamery, ktoré budú monitorovať tento nepriaznivý stav. Zároveň požiadal o zvýšený monitoring aj zo strany mestskej polície. Pri budove Divadla je umiestnená kamera, pomocou ktorej bude v budúcnosti ľahká identifikácia vozidiel, ktoré nepovolene stoja na vyznačenom mieste pre autobusy.