Deti cirkevnej školy pomáhali africkým rodinám

258

Na cirkevnej škole sv. Margity sa 9.12.2022 uskutočnili Vianočné trhy formou dobrojarmoku, výnos z predaja mal byť darovaný na charitatívny účel. Boli určené nielen pre rodičov, starých rodičov a príbuzných našej školy, ale pozvaní boli všetci, ktorí chceli zažiť predvianočnú atmosféru a prísť si prezrieť cirkevnú školu. Na celú akciu sa žiaci s učiteľmi usilovne pripravovali už skôr, usilovne vyrábali, piekli a zdobili celú školu. Jedna z tried sa dokonca rozhodla vyrábať priamo v škole palacinky a hotdogy.

Hostí našich Vianočných trhov hneď pri privítaní ponúkli výborným punčom a potom sa už mohli poprechádzať po trhovisku, kde mala každá trieda svoj stánok a ponúkala krásne vianočné ozdoby, prívesky, náušnice, misky z hliny, drôtu, šišiek, dreva, taktiež pekné ikebany, chutné sladké aj slané pečivo, oblátky a ďalšie výrobky a občerstvenie. Celú atmosféru spríjemnili žiaci hraním a spievaním kolied. Deti boli hrdé, že mohli svoje výrobky ponúknuť a predať svojim rodičom, babkám a dedkom, kamarátom a každému, kto sa prišiel na Vianočné trhy pozrieť.

Podarilo sa predať skoro všetko, čo žiaci pripravili a krásnu sumu 857,23 eur škola darovala na projekt Dobrá novina. Tým sa pripojila k tisíckam koledníkov, ktorí tento rok podporili ekologicko-komunitný projekt vo východnej polopúštnej Afrike, kde sa rodiny bývalých pastierov snažia dopestovať plodiny a zároveň výsadbou stromov zazelenať vyschnutú krajinu. Motto „Zmeňme púšť na záhradu“ sme mohli pocítiť aj na tejto milej akcii, keď dospelí, prežívajúci často stres tejto pohnutej doby, mohli na chvíľu pookriať vo vianočnej atmosfére, ktorú pripravili ich ratolesti so svojimi učiteľmi. Radi podobnú akciu zopakujeme aj nabudúce.

Ľudmila Rudincová