Deviataci učili separovať žiakov 1. stupňa

200

Piatok 30.11.2018 bol pre nás, žiakov 9.A a 9.B triedy v ZŠ na Ul. Gorazdovej, významným dňom. Mali sme sa postaviť pred našich mladších spolužiakov z 1. stupňa a odovzdať im naše vedomosti a skúsenosti o triedení a recyklácii odpadov, ktoré sme my získali na hodinách biológie. Naša príprava na hodinu s nimi bola veľmi dôsledná. Každá skupina si starostlivo pripravila prezentácie, hry, kvízy, pracovné listy a potrebné pomôcky podľa triedy, ktorú si vybrala. Pri vstupe do triedy nás niektorých ovanul strach i tréma pri pohľade na toľké zvedavé očká pozerajúce na nás.

Všetko sme zvládli tak, ako sme si to naplánovali. Deti nás pozorne počúvali, s radosťou sa zapájali do aktivít, ktoré sme im pripravili, mali veľa zvedavých otázok, na ktoré sme museli odborne reagovať a odpovedať. Skončením hodiny sa, žiaľ, skončila aj naša „misia“. Zážitok bol obojstranný. Naši malí spolužiaci si odniesli nové vedomosti, ktoré dúfame, budú využívať nielen v škole, ale aj doma a prispejú tak k zlepšeniu nášho životného prostredia, tak ako sa o to snažíme aj my. Pre niektorých z nás táto aktivita bola súčasne testom, či sme si zvolili správnu cestu pri voľbe strednej školy. Pre nás všetkých to bola však obrovská skúsenosť a úžasný zážitok, ktorý by sme si chceli ešte zopakovať pri nejakej ďalšej aktivite.

Ďakujeme pani učiteľkám z 1. stupňa za ich trpezlivosť a p. uč. Šimšálkovej za realizáciu aktivity.

Žiačky 9.A a 9.B triedy ZŠ Gorazdova