Rekonštrukcia chodníka na Rastislavovej ulici

297

Ako to bolo s rekonštrukciou chodníkom na Rastislavovej ulici? Túto otázku sme položili poslancovi Rudolfovi Marmanovi, ktorý rekonštrukciu chodníka presadil vo svojich investičných akciách pre svoj obvod č.6.:

Už dlho bol tento chodník tŕňom v oku obyvateľov Rastislavovej a Mojmírovej ulice. Ja som veľmi rád, že sa mi konečne podarilo presadiť rekonštrukciu tohoto chodníka po ôsmych rokoch môjho pôsobenia v poslaneckom zbore. O to viac ma teší, že sa táto rekonštrukcia podarila zrealizovať ešte pred zimný obdobím.

Veľa ľudí sa ma pýtalo, kto vlastne dal spraviť chodník na Rastislavovej ulici, keď si prečítali v Púchovských novinách č. 39 ako sa môj kolega Peter Žiačik vyjadroval k investičným akciám. Poslanec Peter Žiačik sa vyjadril aj ku chodníku na Rastislavovej ulici v súvislosti s vystaveným bicyklom, ktorý tam vtedy postavil uchádzač o post primátora Miroslav Faktor. Veľa ľudí to pochopilo tak, že ten chodník dal zrealizovať práve Peter Žiačik. My sme sa o tom s kolegom Žiačikom rozprávali. On nemal v úmysle si osvojiť cudziu prácu za svoju. Aj sa mi za to ospravedlnil.

Ale v konečnom dôsledku je úplne jedno, kto dal ten chodník zrekonštruovať. Hlavne, že sa obyvatelia v našom obvode dočkali tejto rekonštrukcie. Touto cestou im chcem poďakovať za trpezlivosť, ktorú za tie roky mali. A keď už ďakujem, tak nemôžem zabudnúť na všetkých poslancov a poslankyne, ktorí za túto rekonštrukciu hlasovaním podporili. Ďakujem aj pracovníkom mestského úradu – pani Vavrovej, pánovi Drocárovi a pánovi Ozimému, ktorý so mnou chodník vymeriaval.