Disneyho spálňa v Materskej škole Požiarna 1291

961

Veľmi radi sme sa zapojili do projektu „Maľujeme spolu“ – do projektu viceprimátora a člena našej rady školy Romana Hvizdáka.

Deti v materskej škole oboznamujeme s rôznymi literárnymi žánrami, ale samozrejme najradšej majú rozprávky. Pri výbere námetu malieb na stenu spálne sme vsadili na obľúbené Disneyho rozprávky. Naša spálňa sa premenila na kráľovstvo jeho krásnych obrázkov z knižiek a filmov – „Macko Puf“, „Leví kráľ“, „Bambi“, „Ľadové kráľovstvo“.

Keď deti prišli 4. septembra po prázdninách do materskej školy, klasické slzičky sa premenili na šťastné úsmevy na tvárach detí. Veľké ďakujem patrí našim púchovským umelcom: Romanovi Hvizdákovi, p. Kremeňovi, Jozefovi Gabrišovi a Simonke Mazánovej.

Mgr. Jarmila Rolincová, riaditeľka MŠ Požiarna 1291