Varenie gulášu v Dolných Kočkovciach

667

V piatok 8. septembra sa v Dolných Kočkovciach konalo stretnutie členov základných organizácií Slovenského zväzu zdravotne postihnutých nášho regiónu. Predseda Základnej organizácie SZZP Púchov Ján Petro privítal čestných hostí na čele so starostom Dolných Kočkoviec Petrom Reginom a viceprimátorom Púchova Romanom Hvizdákom. Hostia vystúpili s krátkymi príhovormi, v ktorých pozdravili prítomných a popriali im v ich činnosti veľa zdaru. Nasledovalo chutné gulášové pohostenie a veselá tanečná zábava.