Dlhé rady na pošte. Pribudne nová? 

1285

Ak pravidelne navštevujete púchovskú poštu, zrejme vás netešia dlhé rady, ktoré si treba vystáť, kým vás obslúžia pri okienku. Zisťovali sme, aká je aktuálna situácia v súvislosti s obslužnou kapacitou púchovskej pobočky a či Slovenská pošta neplánuje v blízkej budúcnosti vybudovať v meste ešte jednu pobočku.

 

Podľa noriem

Podmienky prevádzkovania verejnej poštovej siete, dostupnosť a počet pôšt upravujú a vymedzujú „Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby“. Podľa týchto noriem je pri rozširovaní siete pôšt na Slovensku hlavným kritériom počet obyvateľov obce, spádovej oblasti a potreba rozlišovať „podávaciu“ a „dodávaciu“ pobočku pošty. „Podávacia pošta zabezpečuje len vybranie poštovej zásielky od podávateľa, resp. zabezpečuje výdaj oznámených zásielok, súčasťou podávacej pošty nie je spádová oblasť. Súčasťou dodávacej pošty je spádová oblasť s ďalšími obcami a mestskými časťami, pre ktoré daná pošta zabezpečuje doručovanie,“ vysvetľuje hovorkyňa Slovenskej pošty Stanislava Pondelová.

Ilava má jednu poštu, Dubnica tri 

Pre porovnanie a lepšiu ilustráciu sme vybrali ďalšie dve mestá v blízkom regióne, ktoré sa líšia počtom obyvateľov. K 31. 12. 2014 mal Púchov 18 036 obyvateľov, Ilava 5 479 obyvateľov a Dubnica nad Váhom 24 721 obyvateľov. Podľa noriem, ktorými sa zriaďovateľ poštových prevádzok riadi, je na vybudovanie ďalšej pobočky potrebné, aby obec prekročila hranicu 20 000 obyvateľov. „V Púchove a Ilave je klientom k dispozícii po jednej pošte. V meste Dubnica nad Váhom sa nachádza jedna dodávacia pošta a dve podávacie pošty,“ vyratúva poštové prevádzky Pondelová.

Plný komfort? 8 priehradok stačí

V súčasnosti sa na púchovskej pošte nachádza 8 priehradkových pracovísk na obsluhu zákazníkov. Slovenská pošta v uplynulom roku 2015 obslúžila v Púchove 287 394 klientov, v meste Dubnica nad Váhom 355 461 klientov a v Ilave to bolo 125 676 obslúžených zákazníkov. Inak povedané: na púchovskej pošte obslúžia za rok viac ako dvojnásobok klientov v porovnaní s Ilavou, kde je takisto jedna pošta. Ak rozpočítame počet obslúžených klientov v Dubnici na jednu pobočku, dostaneme číslo 118 487. Pričom jediná pošta v Púchove obslúži po hrubom zaokrúhlení takmer trojnásobok. „Slovenská pošta pravidelne monitoruje využiteľnosť pôšt a na základe výstupov rieši potrebu resp. posilnenie jednotlivých pracovísk. Súčasné kapacity v Púchove plne zabezpečujú komfort poskytovaných služieb zákazníkom,“ uviedla hovorkyňa Pondelová a dodala, „Slovenská pošta chce skvalitňovať svoje služby aj v meste Púchov. V prípade rozšírenia služieb budeme o tom verejnosť informovať,“ uzatvára.
Napriek štatistike a častej nespokojnosti klientov Slovenská pošta zatiaľ o vybudovaní ďalšej pobočky v Púchove v blízkej budúcnosti neuvažuje. Administratívnou prekážkou je aj spomínaný počet obyvateľov Púchova, ktorý by mal byť vyšší ako 20 000. A mesto Púchov sa k prekročeniu tejto hranice zrejme len tak ľahko nedostane, pretože počet obyvateľov viac ako päť rokov stagnuje alebo dokonca mierne klesá. Pracovníčky oddelenia evidencie obyvateľstva na mestskom úrade to vysvetľujú migráciou Púchovčanov na vidiek. Veľa z nich však pracuje alebo podniká v meste a tu si aj vybavuje súkromnú alebo pracovnú agendu. Aj na púchovskej pošte.

-red-

Posta_Puchov_web2

 

 

 

 


ANKETA:
Ako dlho zvyknete čakávať na pošte, kým vás obslúžia? Uvítali by ste v Púchove ďalšiu pobočku?

Emília, 63 rokov, dôchodkyňa
Takmer vždy je tu veľmi veľa ľudí. Ak chcem niečo vybaviť, tak musím prísť cez obed, kedy je väčšina ľudí v práci. Celkom by som uvítala ďalšiu pobočku.

Lenka, 22 rokov, študentka
Bývajú tu dlhé rady a privítala by som novú pobočku, čakávam tu aj pol hodinu, hoci vždy prídem v inom čase.

Mária, 55 rokov, krajčírka
Vidíte koľko tu je ľudí?! Určite by som chcela, aby bola v Púchove ďalšia pošta. Vždy tu strávim veľa času – 15 minút až pol hodinu.

František, 42 rokov, robotník
Mohla by byť ešte jedna na druhej strane Púchova, čakávam tu tak 10 minút. Ale pošta na to asi nemá dosť peňazí.

Peter, 34 rokov, stavbár
Doobeda je to v pohode. Ale keď sem prídu ľudia z roboty – hotová katastrofa. Chcel by som, aby v Púchove bola ešte jedna pošta. Čakám tu niekedy aj trištvrte hodiny.

Helena, 57 rokov, sekretárka
Ja sa nad tým už nerozčuľujem. Ak je niečo súrne, tak sem pošlem manžela, ale to je zriedka. Pokiaľ sa dá, tak už všetko vybavím cez počítač, teda napr. internet banking.

Andrej, 27 rokov, inšpektor
Nechodím na púchovskú poštu často, ale vždy, keď sem prídem, tak sú tu dlhé rady. Viem, že tie pracovníčky za to nemôžu, ale pol hodina je veľa. Mali by s tým kompetentní riadiaci pracovníci pošty niečo robiť. Myslím, že nie som sám, koho to hnevá.