Dni otvorených dverí na Fakulte priemyselných technológií v Púchove

497

FPT v Púchove otvára svoje brány širokej verejnosti v dňoch od 6.11. do 8.11.2018 v rámci podujatí Dni otvorených dverí a Dni vedy a techniky.

Fakulta sa už tradične zapája do celoslovenskej akcie Týždeň vedy a techniky, ktoré organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Cieľom podujatia je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí všetkých generácií.

Pozývame študentov stredných škôl, žiakov základných škôl, rodičov a verejnosť, aby navštívili  priestory fakulty v uvedených dňoch v čase od 9:00 do 12:00 h. Pripravený je bohatý program z výskumných oblastí, ktorým sa na FPT venujeme, napr. modelovanie, mikroskopia, chémia, plazma, mechanika, výskum materiálov (kompozity, sklo, textil…) a ďalšie. Príďte sa pozrieť do laboratórií a priestorov fakulty, kde sa pripravujú študenti a zároveň budúci riadiaci a vedeckí pracovníci pre priemysel. V prípade záujmu je možné pozrieť si unikátne laboratórne vybavenie Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov CEDITEK. Návštevníci sa môžu nielen zúčastniť zaujímavých prednášok, ale sa aj sami zapojiť do jednoduchých experimentov.

Zároveň Vás pozývame na podujatie, ktoré organizuje Fakulta priemyselných technológií s Gymnáziom Púchov, SOŠ Púchov a s Mestom Púchov, s názvom Večer výskumníka, ktoré sa uskutoční v stredu 7.11.2018 od 16:00 v Župnom dome Púchov. Tvorivý program pripravujú spoločne pedagógovia a študenti FPT, Gymnázia a SOŠ. Popri zaujímavých prednáškach či praktických ukážkach z konštrukcie CNC, 3D modelovania a biológie, budete môcť navštíviť aj originálnu módnu prehliadku, dať si „randevú“ v daždi, vyskúšať experimenty z fyzikálnej kuchyne a iné prekvapenia.

Srdečne pozývame Vás všetkých a dúfame, že naše podujatia prebudia záujem mladej generácie o štúdium technických odborov, ktorých absolventi sú stále viac žiadaní v priemyselnej praxi. Viac informácií o programe podujatí, ako aj o Fakulte priemyselných technológií v Púchove, nájdete na webových stránkach fakulty: www.fpt.tnuni.sk.

Ing. Andrea Feriancová, FPT