Dobrá reprezentácia DHZ mesta Púchov

128

Po mesačnej pauze dňa 12.9.2020 za prísnych opatrení COVID – 19 a s podpisom zákonných zástupcov vycestovali mladí hasiči mesta Púchov s trénerom a rodičmi na slovenské ligové kolo v požiarnom športe v behu na 60 m cez prekážky do obce Madunice. Tu v hasičskom areály za krásneho slnečného počasia starostka obce Mgr. Alena Jelušová po príhovore k súťažiacim prestrihnutím pásky odovzdala do užívania novú tartanovú dráhu a súťaž sa mohla začať. Naši mladí hasiči po krátkej súťažnej nečinnosti išli podať čo najlepšie výkony a to sa im aj podarilo, nakoľko bodové hodnotenie a ocenenie bolo až do šiesteho miesta. Za veľmi krásne výkony v silnej konkurencii si zaslúžia pochvalu a to menovite: Tomáško Valach, Simonka Sečkárová, Alexander Ridzik, bratia Max a Zak Chovančekovi.

Jozef Ridzik st., tréner