Dobrovoľníci zo Slovenskej sporiteľne v DSS Púchov-Nosice

297

Dňa 11.06.2018 nás navštívili 15 dobrovoľníci z Regionálneho firemného centra Slovenskej sporiteľne Trenčín a Trnava a strávili príjemný deň s prijímateľmi sociálnych služieb v DSS Púchov-Nosice. Zasúťažili si v športových disciplínach – futbal, hranie kolkov, hádzanie lôpt, slalom na vozíčkoch i bicykli medzi kužeľami a pod. Po obede sa dobrovoľníci spolu s klientmi DSS rozdelili do skupiniek, jedna skupinka cvičila i tancovala v telocvični, druhá skupinka robila rôzne činnosti ako maľovanie, skladanie, rozprávanie i rôzne hry a ďalšia skupina čistila umelý trávnik od machu.

Dobrovoľníci zo SLSP Trenčín a Trnava do DSS Púchov-Nosice priniesli so sebou strom – morušu, rôzne didaktické pomôcky, sladkosti i ovocie a dobrú náladu. Deti a mládež si návštevu dobrovoľníkov užili, boli celý deň šťastní a veselí. Dobrovoľníci v spolupráci s prijímateľmi sociálnej služby na pamiatku zasadili v záhrade DSS strom – morušu na znak priateľstva. O strom sa budú klienti starať, sledovať ako rastie a hlavne zbierať a jesť úrodu. Touto cestou by sme sa v mene deti a mládeže DSS Púchov–Nosice chceli dobrovoľníkom SLSP Trenčín a Trnava zo srdca poďakovať za dary i návštevu. Želáme im veľa zdravia, šťastia a úspechov v pracovnom i rodinnom živote. Nakoľko to bola prvá návšteva dobrovoľníkov v zariadení, ktorá sa vydarila, veríme, že sa nájdu aj iní dobrí ľudia s veľkým srdiečkom a prídu medzi nás.

Ing. Gabriela Hrončeková, riaditeľka DSS Púchov-Nosice