Ocenenie deviatakov CZŠ sv. Margity

712

Je dobrým zvykom, že na konci školského roka otec biskup Mons. Tomáš Galis oceňuje najlepších žiakov cirkevných škôl Žilinskej diecézy.

Toto ocenenie je nielen za výborný prospech a reprezentáciu školy, no i za svedectvo kresťanského života. Zvyčajne sa ocenenými žiakmi stávajú žiaci deviateho ročníka. Naša trieda sa však tohto udeľovania zúčastnila už minulý rok, keď bol ako ôsmak ocenený náš spolužiak Filip Chromek. Tento rok sme 29. mája cestovali do Žiliny už ako deviataci a ako „fanklub“ pre naše dve spolužiačky – Ninu Kutejovú a Zuzanu Loduhovú. Po svätej omši si dievčatá prevzali ocenenie a spolu s rodičmi, pani riaditeľkou a pánom učiteľom triednym absolvovali slávnostný obed s otcom biskupom v diecéznom centre.

Ocenenie by si však zaslúžili viacerí. A možno aj všetci, pretože naša trieda bola výnimočná už od prvého ročníka. Už ako malí prváci sme mali vlastné ambície a ciele, ktoré sme chceli dosiahnuť. V našej triede sa stretli žiaci so všestrannými záujmami, ktorí sa nevyhýbali príležitostiam využiť svoje schopnosti v rôznych súťažiach. V hre na hudobné nástroje sa nám podarilo získať zlaté pásma, niektoré z našich spolužiačok sa v tanečných skupinách pretancovali až na prvé miesta celoeurópskych súťaží. K ďalším športovým úspechom patrili výborné európske umiestnenia nášho spolužiaka v karate, ale aj prvé miesta v atletických olympiádach.

Niekoľkokrát sme sa dostali medzi najlepších žiakov v celoslovenských vedomostných súťažiach ako napríklad Expert Geniality Show a v testovaní Komparo. Naši spolužiaci boli na technickej olympiáde na prvých miestach už stálicami. Záujem o prírodné vedy priniesol zaslúžené úspechy na okresných i krajských kolách matematickej a fyzikálnej olympiády. Nezaobišli sa bez nás ani jazykové, či recitačné olympiády a literárne súťaže. Využili sme každú možnosť zlepšiť sa, vyskúšať svoje schopnosti a popasovať sa so žiakmi ostatných škôl. Veľa z nás svoj voľný čas venovalo aj službe blížnym a často sme sa stretávali ako dobrovoľní animátori pre deti v Rodinkove, v Belušských slatinách.

Sme vďační, že rozhodnutím našej školy testovať svojich žiakov v každom ročníku sme boli pripravení odolať strachu a stresu pri dôležitom národnom testovaní v deviatom ročníku. V tomto testovaní sme dosiahli vynikajúce výsledky a boli sme najlepší v okrese. V matematike sme boli až o 18,5% lepší oproti celoslovenskému priemeru a v slovenskom jazyku a literatúre o 13,6%. Na matematiku nás systematicky pripravoval pán učiteľ RNDr. Jozef Topor a slovenský jazyk a literatúru Mgr. Katarína Huťová. Výsledky sú o to vzácnejšie, že sme neboli trieda zameraná ani na matematiku a ani na slovenský jazyk a literatúru.

Pri rozhodovaní sa kam ďalej, nám naše dosiahnuté úspechy otvorili veľa možností. Na prijímacích skúškach sme sa presvedčili o tom, že vedieť sa oplatí. A tak sme sa všetci mohli radovať z úspešne zvládnutých skúšok a dobrých umiestnení. Na štyroch školách sme sa umiestnili na 1.mieste, na ďalšej na 2.mieste, a na inej na 3.mieste. Ďalší dvaja naši spolužiaci boli prijatí bez prijímacích skúšok.

Za deväť rokov sme toho na základnej škole zažili naozaj veľa. Bolo to vysoko podnetné prostredie, kde sme sa mohli realizovať a uplatniť svoje talenty. Sme škole vďační za množstvo formačných akcií, ktoré nám dali veľa poučenia do života. Chceme sa preto poďakovať všetkým, ktorí nás sprevádzali počas týchto deviatich rokov, pani riaditeľke, pánovi učiteľovi triednemu Ing. Jánovi Lukáčovi, pani vychovávateľkám, všetkým pani učiteľkám a pánom učiteľom, ktorí nás nenechali zaháľať, ale neochvejne nás viedli a povzbudzovali v prekonávaní našich hraníc a pri dosahovaní našich cieľov.

Žiaci 9.A CZŠ sv. Margity