DOD pre MŠ na Gorazdke

244

V piatok 24. marca sme v našej škole zorganizovali Deň otvorených dverí pre materské školy, aby sme púchovským predškolákom, ich rodičom a pani učiteľkám ukázali, akí sú naši žiaci na vyučovaní šikovní, ako pracujú a čo všetko pod vedením svojich pani učiteliek dokážu. Potešil nás aj záujem rodičov susedných obcí, ktorí tiež využili tento deň na získanie informácií o našej škole.

Našich „hostí“ sme privítali krátkym príhovorom a kultúrnym programom žiakov 3. ročníka pod vedením pani učiteliek Račkovej a Pokojovej. Deti MŠ si mali možnosť pozrieť pekne vyzdobené vnútorné priestory školy s novými oddychovými zónami pre žiakov, triedy, herne ŠKD, odborné učebne, telocvične, jedáleň, knižnicu i čitáreň, ale i nainštalované výstavky na chodbách.

Na vyučovacích hodinách sme im dopriali pocit stať sa na chvíľu žiakom a ukázať, že aj v škôlke už niektoré deti vedia počítať, písať písmenká na tabuľu a dokonca aj čítať. Zapojili sme ich aj do práce na interaktívnej tabuli. V niektorých triedach si na hodine zaspievali, zacvičili, zahrali sa a potom si s pomocou našich žiakov pekne vyzdobili papierovú taštičku jarnými kvietkami, ktorú si s darčekom – rozprávkovou záložkou do knihy vyrobenou deviatakmi, malou sladkosťou a informáciou, čo naša škola ponúka budúcim žiakom, prvákom, odniesli domov.

Aby sme im ukázali, že škola, to nie je len učenie a povinnosti, ale aj zábava, nechali sme ich zahrať sa na interaktívnej podlahe, ktorá ponúka žiakom nielen úlohy na opakovanie jazyka slovenského, matematiky a ostatných povinných predmetov, ale okrem iného rozvíja hravou formou logické myslenie, postreh, pohyblivosť…

Škoda, že ten čas tak rýchlo bežal a v škôlke už na deti čakal obed pred poludňajším spánkom. Dúfame, že sa škôlkarom, pani učiteľkám i rodičom u nás páčilo a s niektorými z nich sa onedlho stretneme na zápise do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 5. a 12. apríla. Tešíme sa na Vás, milí škôlkari! Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby sme si tento deň spolu užili, hlavne pani učiteľkám 1. stupňa, pani vychovávateľkám ŠKD, pani asistentkám i špeciálnej pedagogičke.

Iveta Jesenská