Mesto Púchov ocenilo na Deň učiteľov 19 pedagógov

410

Dňa 28.3.2023 sa v Divadle Púchov konala oslava Dňa učiteľov, pri ktorej Mesto Púchov ocenilo 18 pedagogičiek a 1 pedagóga. Od primátorky mesta Kataríny Henekovej si prevzali plakety J. A. Komenského spolu s ďakovnými listami a darčekmi od Mesta Púchov. Za Komisiu vzdelávania, kultúry, sociálnych vecí, mládeže a športu sa slávnosti zúčastnila poslankyňa MsZ Irena Kováčiková.

ZOZNAM OCENENÝCH PEDAGÓGOV V ROKU 2023:

Mgr. Lucia Slabá (MŠ Mládežnícka)

Mgr. Andrea Golejová (MŠ Chmelinec)

Danka Černičková (MŠ Chmelinec)

Mária Behrová (MŠ Požiarna 1291)

Ľubica Florišová (MŠ Požiarna 1292)

Tatiana Vavríková (MŠ 1.mája (Lienka))

Zuzana Perďochová (MŠ Slovanská)

Mgr. Monika Kuchtová (ZŠ J. A. Komenského)

Mgr. Katarína Sahajová (ZŠ J. A. Komenského)

Ing. Mgr. Darina Ručková (ZŠ Gorazdova)

PaedDr. Iveta Jesenská (ZŠ Gorazdova)

PaedDr. Jana Beretová (ZŠ Mládežnícka)

PaedDr. Erik Bereta (ZŠ Mládežnícka)

Ing. Beáta Kučíková (ZŠ Slovanská)

Mgr. Gabriela Hochlová (Spojená škola, Ul. Športovcov)

Mgr. Jana Michaliková (ZUŠ Púchov)

Mgr. Mária Olšáková (ZUŠ Púchov)

Ing. Katarína Dobošová (CVČ Včielka)

Eva Danihlíková (CVČ Včielka)

Foto: Slavomír Flimmel