Dokedy budeme trpieť svojvôľu arogantných vodičov?

634

Už dlhšie si všímam aroganciu vodičov prevažne väčších a drahších áut, ktorí si myslia, že týmto vlastníctvom sa radia do skupiny občanov, ktorí môžu to, čo je iným zakázané. Stoja na trávnikoch, bez hanby sa postavia na miesto vyhradené telesne postihnutým, miesto pre rodičov s deťmi, dokonca pred kaderníctvom na Rožáku stáva pravidelne drahšie auto priamo na chodníku, len aby to mali čo najbližšie. Všetko bez povšimnutia kompetentných.

Na Nový rok v čase cca o 16:30 zaparkovalo auto na trávniku pred našim domom, aj keď na neďalekom parkovisku boli v tom čase minimálne štyri miesta voľné. Motor auta išiel, svetlá svietili, vodič s priateľkou sa stískali a hrkútali si vo vchode do bytovky. Na moju otázku, prečo stojí vodič s autom na trávniku a nie na ceste mi odpovedal, že stojí len na obrubníku a niekoľkokrát sa ma snažil presvedčiť o tom, že nestojí na trávniku. Pritom oboma pravými kolesami stál na trávniku. Tom istom sa ma snažila presvedčiť aj jeho z roztúženia vyrušená priateľka, aj keď cez strom auto nevidela – robili si zo mňa „dobrý deň“. Asi ani nevedia, čo je to obrubník…

Keďže si ani potom nechceli uvedomiť svoju chybu, upozornil som ich, že si skočím do bytu pre fotoaparát a odfotím si ich auto stojace na trávniku. A vodič zasa nič, kľudne sa bavil so svojou priateľkou ďalej, dokonca ich to aj očividne bavilo. A moja mladá spolubývajúca ani nevedela, že bývam v tom istom vchode, ako ona. Dokonca sa ma pýtala, koľko tam bývam, keď sa tak starám. Len pre ňu – odjakživa, odkedy tam bývali aj jej starí rodičia.

Dokedy budeme trpieť svojvôľu takýchto „spoluobčanov“, ktorí nikdy v živote nepriložia ruku k úprave spoločného – napr.  zelene, ale ju bez problémov len devastujú. Následne, aj keď som to ešte ani raz v živote neurobil, som zavolal na mestskú políciu a opýtal som sa ich, čo môžu v takejto situácii robiť. Povedali mi, že ten pozemok je v súkromnom vlastníctve – teda nič. Jedine, že by ich o zásah požiadal majiteľ. Už vidím, že majiteľ Marián H. sa na Nový rok bude zaoberať niečím takým ako autom stojacim na jeho zeleni…

Preto sa chcem spýtať kompetentných tohto mesta, poslancov, keď ste už predali pozemky medzi obytnými domami do súkromného vlastníctva, prečo ste nespravili dohodu o ochrane zelene na nich? A prečo potom Technické služby pravidelne kosia tieto už súkromné pozemky? Majú na túto činnosť nejakú zmluvu so súčasným vlastníkom takýchto pozemkov o platenej službe? A vlastne, za akým účelom boli predané tieto mestské pozemky, ktoré sú vhodné tak len na zriadenie platených parkovísk? Viem, že ich predalo bývalé vedenie mesta, ale problém, ktorý nastal, treba riešiť aj teraz.

Autá stojace na trávniku pravidelne vídam aj v paneláku oproti – č. 1159, a zasa to býva pravidelne len väčšie drahšie auto bielej farby. A tiež tam niekomu určite vadí, ale ľudia dnes majú strach z následnej pomsty sa spravodlivo ohlásiť – ale oni nemajú kam a komu. Zlaté časy… poriadok musia dodržiavať len niektorí, ktorí to majú zažité ešte z výchovy v mladosti, teda väčšina starších a niektorí mladí, ktorých to rodičia ešte naučili.

Ing. Pavol Cích