Dopravná nehodovosť v kraji za 1.štvrťrok 2020

114

Za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 03. 2020 došlo na cestách v Trenčianskom kraji k 241 dopravným nehodám (-60 v porovnaní s rokom 2019), z toho s následkom na zdraví bolo 119 dopravných nehôd (-50). Pri dopravných nehodách bolo 6 osôb usmrtených (-2), 14 osôb ťažko zranených (-10) a 82 osôb ľahko zranených (-17). Z hľadiska skladby usmrtených osôb pri dopravných nehodách došlo k usmrteniu 4 vodičov osobného automobilu, 1 vodiča motocykla a 1 cyklistu.

Dni a časy vzniku dopravných nehôd

Z pohľadu dní v týždni bolo najviac dopravných nehôd zaznamenaných v stredu (43 dopravných nehôd, -11) a v piatok (43 dopravných nehôd, +6). V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 je zaznamenaný najväčší nárast počtu dopravných nehôd v piatok (43 dopravných nehôd, +6).

Z pohľadu času vzniku dopravných nehôd bolo najviac dopravných nehôd zaevidovaných v čase od 04.00 do 08.00 h. a v čase od 16.00 do 20.00 h. (zhodne po 45 dopravných nehôd). Najväčší nárast v počte dopravných nehôd v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 bol zaevidovaný v čase od 00.00 do 04.00 h. (13 dopravných nehôd, +4).

Miesta dopravných nehôd

V obci bolo zaevidovaných 168 dopravných nehôd (-38), pri ktorých boli 2 osoby usmrtené (0), 8 osôb bolo ťažko zranených (-4) a 55 osôb bolo ľahko zranených (-3). Mimo obce bolo zaevidovaných 73 dopravných nehôd (-22), pri ktorých boli 4 osoby usmrtené (-2), 6 osôb bolo ťažko zranených (-6) a 19 osôb ľahko zranených (-9).

Z hľadiska následkov dopravných nehôd na živote alebo zdraví boli kritické najmä cesty I. a II. triedy. Na diaľnici bolo zaznamenaných 17 dopravných nehôd (+4), pri ktorých nebola žiadna osoba usmrtená (-1), ťažko zranená (0) ani ľahko zranená (0).

Najčastejšou príčinou vzniku dopravnej nehody na diaľnici bolo porušenie povinnosti vodiča (9 dopravných nehôd, +7) a nedovolená rýchlosť jazdy (1 dopravná nehoda, -9). Z hľadiska dní patrili medzi najnehodovejšie dni pondelok (5 dopravných nehôd, +3) a piatok (3 dopravné nehody, +1). Z hľadiska času patril medzi najnehodovejšie intervaly čas od 16.00 do 20.00 h. (3 dopravné nehody, +1).

Vinníci dopravných nehôd

Z pohľadu zavinenia dopravných nehôd vyplýva, že najviac dopravných nehôd zavinili vodiči motorových vozidiel v počte 223 dopravných nehôd (-54). Chodcami boli zavinené 4 dopravné nehody (-6) a vodičom nemotorového vozidla 6 dopravných nehôd (+6). Z pohľadu druhu nehody došlo k 23 dopravným nehodám, pri ktorých došlo k zrážke s chodcom (-14) a k 6 dopravným nehodám, pri ktorých došlo k zrážke s cyklistom (-1).

Príčiny dopravných nehôd

– porušenie povinnosti vodiča sa podieľalo na 112 dopravných nehodách (-22), čo predstavuje 46,5%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách bola 1 osoba usmrtená, 5 osôb bolo ťažko zranených a 33 ľahko zranených,

– nedovolená rýchlosť jazdy sa podieľala na 43 dopravných nehodách (-18), čo predstavuje 17,8%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená, 2 osoby boli ťažko zranené a 21 ľahko zranených,

– nesprávne otáčanie a cúvanie         sa podieľalo na 17 dopravných nehodách (-9), čo predstavuje 7,1%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená ani ťažko zranená a 2 osoby boli ľahko zranené,

– nesprávny spôsob jazdy sa podieľal na 15 dopravných nehodách (+3), čo predstavuje 5,8%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách boli 3 osoby usmrtené, žiadna ťažko zranená a 4 osoby boli ľahko zranené,

– nesprávna jazda cez križovatku sa podieľala na 12 dopravných nehodách (-1), čo predstavuje 5%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách bola 1 osoba usmrtená, 5 osôb bolo ťažko zranených a 8 ľahko zranených.

Dopravné nehody pod vplyvom alkoholu

Požitie alkoholu bolo u vinníkov dopravných nehôd zistené v 36 prípadoch (+3). Pri týchto dopravných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená (0), 3 osoby boli ťažko zranené (0) a 13 osôb bolo ľahko zranených (+3). Vodiči motorových vozidiel zavinili pod vplyvom alkoholu 31 dopravných nehôd (+5), vodiči nemotorového vozidla zavinili pod vplyvom alkoholu 3 dopravné nehody (+2) a chodci 2 dopravné nehody (-4).

Z hľadiska územnosprávneho členenia bolo najviac dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu zaznamenaných v okrese Prievidza (12 dopravných nehôd, +3), Púchov (7 dopravných nehôd, +4) a Trenčín (6 dopravných nehôd, +1).

Zdroj: KR PZ Trenčín