Dopravná výchova na ZŠ Mládežnícka

529

Spolupráca Mestskej polície v Púchove so základnými školami funguje vzorne. Vo štvrtok 9. marca mestský policajt Bohumil Bořuta prednášal najmenším školákom na Základnej škole Mládežníckej na tému „Deti v doprave“. Deti ho počúvali pozorne, niektoré dokonca s otvorenými ústami. Dúfajme, že takéto aktivity mestskej polície a základných škôl pomôžu pri znižovaní počtu nešťastí na našich cestách.

ZS Mladez 046

-sf-