Emil Filo: Chcem zanechať pozitívnu stopu v miestnej časti Nosice

1073

Medzi piatich nováčikov v poslaneckom zbore patrí Ing. Emil Filo (59 rokov), ktorý kandidoval vo voľbách ako nezávislý kandidát. Požiadali sme ho, aby nám prezradil o sebe niečo viac zo svojho súkromného života (napr. vzdelanie, rodinné pomery, minulé pracovné zaradenie a pod.):

Vyštudoval som Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline, odbor prevádzka a ekonomika cestnej dopravy. V roku 1993 som dokončil postgraduálne štúdium na Ústave súdneho inžinierstva v Žiline a odvtedy vykonávam činnosť znalca v odbore Doprava cestná. Veľkú časť môjho pracovného života som strávil spoluprácou s komerčnými poisťovňami – Allianz, Slovenská poisťovňa, Generali, Kooperatíva, Komunálna poisťovňa, Axa, Union a ost. – ako zamestnanec, neskôr ako spolupracovník, súkromná osoba. Dnes pracujem súkromne ako znalec. S manželkou máme dvoch dospelých synov, dvoch nádherných vnukov a tešíme sa s nimi. Chvíle strávené s najbližšou rodinou sú pre mňa najkrajšie. Rád športujem – lyžovanie, tenis, bicyklovanie sú moje obľúbené športy.

Ku ktorej oblasti komunálnej politiky máte najbližšie? V ktorej komisii by ste si priali pracovať?

Pracujem celý život s autami, je mi blízke poisťovníctvo, ekonomika. Mám aj vzťah k športu a životnému prostrediu. Vedel by som pomáhať mestu napr. v oblasti poisťovníctva, kontroly stávajúcich poistných zmlúv, ich optimalizácie a výberu dobrého poisťovateľa, pomôcť pri riešení príp. poistných udalostí, ich nahlasovaniu, kontroly a sledovaniu priebehu. Čo sa týka dopravy, mám veľké skúsenosti, ktoré by som vedel využiť napr. na Technických službám mesta Púchov. Bol som navrhnutý do komisie dopravy, tam budem pre mesto určite užitočný. Spolupracujem dlhodobo s dopravnou políciou, Slovenskou správou ciest a dlhodobé kontakty, ktoré mám určite využijem v prospech Púchova.

Čo považujete za hlavné body vášho programu na najbližšie štyri roky?

Som novým zvoleným poslancom vo volebnom obvode č.8. Na Nových Nosiciach žijem 30 rokov a za toto obdobie tu nebolo vidieť žiadnu väčšiu investíciu. Ľudí najviac trápi prístupová cesta od hlavnej cesty smerom hore do Nosíc. Bola viackrát opravovaná, ale len položením asfaltového koberca. Vzhľadom na to, že cesta nemá obrubníky, správne podložie, dochádza v krátkom čase opäť k jej deštrukcii. Nutne je tu treba realizovať komplexnú opravu tejto komunikácie. Je to cca 350 m dlhý úsek, ktorý hlavne potrebuje dobudovať okraje cesty s obrubníkmi a chodníkom z jednej strany. Chcem, aby naši obyvatelia chodili peši bezpečne.

Podobná situácia je aj s kratším 70 m úsekom prístupovej cesty zo Záskalia k cintorínu. Určite budem bojovať aj za opravu tohto cestného telesa – rozšírenie na dva jazdné pruhy. Ostatné veci, ktoré trápia obyvateľov časti Nové a Staré Nosice sú menšieho charakteru – oprava kanalizačných vpustí, zlepšenie čistoty a poriadku, dobudovanie mestského rozhlasu. Tiež by som chcel navrhnúť značenie turistických chodníkov v našej lokalite – smer Hradisko, bývalá Hviezda, po ceste pridať pár lavičiek, dobudovať pár jednoduchých sedení s bezpečným ohniskom. Treba vytiahnuť ľudí od televízorov a počítačov späť do prírody.

V meste Púchov by som si vedel predstaviť vybudovanie oddychových zón pre všetkých pri rieke Váh. Lavičky, sedenia v prírode, príp. mestská piesková pláž. Tiež by som bol za budovanie cyklotrás v meste a blízkom okolí s napojením na budovanú Vážsku cyklotrasu. Spojiť bezpečne bicyklom blízke obce Streženice, Vieska, Dolné Kočkovce a Dohňany.

Prichádzate do poslaneckého zboru s nejakými konkrétnymi návrhmi na riešenie aktuálnych problémov?

Konkrétne návrhy mám, nechám si to zatiaľ pre seba, potrebujem ešte čas zorientovať sa, rozhľadieť.

Ktorý problém nášho mesta považujete za najdôležitejší?

Zlepšiť infraštruktúru mesta, niektoré miestne komunikácie sú v dezolátnom stave, napr. na Nábreží slobody, Pod Lachovcom a ďalšie. Aj Námestie slobody by si zaslúžilo obnovu a revitalizáciu.

Máte blízko k niektorým zvoleným poslancom? Plánujete sa podieľať na organizovanej spolupráci v rámci poslaneckého klubu?

Som novým poslancom. Moja pozícia bude nezávislý poslanec. Do budúcnosti nevylučujem spoluprácu s poslaneckým klubom.

Otázky kládol S. Flimmel.