Európska dobrovoľnícka služba na ZŠ J. A. Komenského

429

Európska dobrovoľnícka služba pomáha mladým ľuďom zúčastniť sa na zahraničných dobrovoľníckych projektoch. Realizuje sa pod programom Erasmus+.

Dobrovoľnícke projekty zahŕňajú rôzne druhy činností v oblastiach, ako je práca s mládežou, kultúrne aktivity, sociálna starostlivosť, ochrana životného prostredia, či oprava kultúrnych pamiatok. Dobrovoľnícka práca sa vykonáva bezplatne, pričom hosťujúca organizácia znáša finančné náklady so životom a službou dobrovoľníka. Popritom má dobrovoľník možnosť cestovať a spoznávať kultúru a krajinu, v ktorej sa nachádza.

Oblastné centrum Spoločenstva evanjelickej mládeže (SEM) v Púchove hosťuje šiesty rok takýchto dobrovoľníkov. Doteraz hosťovalo 12 ľudí. Od septembra u nás slúžia dobrovoľníčky Leonie a Anna z Nemecka. Názov projektu, na ktorom Leonie a Anna kooperujú, má názov „Tvoj život ako príklad iným“. Myšlienka projektu pozostáva v tom, aby Leonie a Anna boli príkladom v tom, čo žijú a ako rozmýšľajú našim žiakom a mladým ľuďom. A to v oblasti budovania európskeho povedomia, prezentácie svojej vlastnej kultúry, ako i príkladu osobného života viery.

Riaditeľka školy PaedDr. Miroslava Lapšová o spolupráci s Oblastným centrom SEM v Púchove hovorí:
Spolupráca v školskom roku 2017/18 je v rámci zapájania dobrovoľníčiek Anny a Leonie do života našej školy. Aktívne sa zapájajú do hodín konverzácie anglického jazyka, kde sú rôzne aktivity zo strany detí a komunikácia je veľmi efektívna. Dievčatá začali v našej škole pracovať aj v rámci vedenia záujmových krúžkov. Leonie vedie krúžok „Spievame po anglicky“ a Anna „Hráme divadlo po anglicky“. Hodiny konverzácie a krúžky v anglickom jazyku sa stretli s veľkým záujmom. Deti s dobrovoľníčkami spolupracujú a často navzájom komunikujú. V tejto aktivite vidíme veľký prínos, lebo žiaci našej školy sa stretávajú s iným dospelým ako je učiteľ a komunikácia je omnoho uvoľnenejšia, dokonca je veľmi spontánna. Tešíme sa, že dievčatá na našej škole môžu rozvíjať svoje znalosti, aktívne pracovať s deťmi a samozrejme zapájať sa do života školy. Veríme, že život v Púchove a na našej škole budú brať ako veľmi dobrú skúsenosť svojho života.“