Európsky deň jazykov opäť v CZŠ sv. Margity

280

Netradičný vyučovací deň na Cirkevnej základnej škole sv. Margity sa niesol v duchu spolupráce, vzájomného učenia sa a objavovania. Aj tento rok sa žiaci zapojili do Európskeho dňa jazykov, ktorý si každoročne pripomíname 26. septembra. Jeho iniciátorom je Rada Európy a organizuje sa už od roku 2001. Jeho cieľom je podporovať rozmanitosť kultúr a jazykov štátov Európskej únie.

Program v škole bol organizovaný na princípe rovesníckeho učenia. Žiaci si pripravili zaujímavé informácie a vedomosti, o ktoré sa podelili so svojimi spolužiakmi, prezentovali výsledky svojej práce a navzájom sa učili jeden od druhého. Deň sa začal výzdobou triedy a prípravou plagátu, ktorý charakterizoval niektorú z európskych krajín. Každá trieda 2. stupňa si vyžrebovala jeden z našich susedných štátov. Triedy predstavili ostatným jazyk a kultúru Českej republiky, Rakúska, Maďarska či Poľska. Nezabudli ani na menších žiakov z 1. stupňa, pre ktorých pripravili hry a zaujímavé úlohy. Dohľad a hodnotenie práce svojich mladších spolužiakov si vzali na starosti deviataci, ktorí svoju úlohu zvládli výborne.

Žiaci s chuťou ukázali svoje schopnosti a vedomosti, a spoločne vytvorili zaujímavé multikultúrne a multijazykové dopoludnie.

Mgr. K. Huťová, CZŠ sv. Margity