Európsky týždeň mobility 2022 na ZŠ Mládežníckej

92

Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnosti mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre prepravu multimodálnu dopravu (peši, bicyklom, či hromadnou dopravou ) – alternatívy osobných motorových vozidiel.

Slovenská agentúra životného prostredia, rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia SR koordinuje na Slovensku program kampane Európsky týždeň mobility na národnej úrovni. Téma EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY 2022 je „Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita“. Pri propagácii tejto témy sa dôraz kladie na dosiahnutie cieľa cesty často za nižšie náklady pre jednotlivca i spoločnosť, ako v prípade použitia súkromného vozidla.

Motto kampane 2022 je: Cestujeme zodpovedne!

Mesto Púchov je tiež zapojené v projekte ETM. Priebežne plní podmienky, ktoré postupne môžu skvalitňovať život obyvateľov používajúcich iné dopravné prostriedky, ako sú automobily. V meste boli obnovené autobusové zastávky, boli upravené bezbariérové vstupy na prechody pre chodcov, vznikla nová zóna na Sedlišti, príprava realizácie výstavby autobusového nástupišťa, zrealizovanie dopravy autobusmi zadarmo a pod.

Pri príležitosti ETM 2022 bola ZŠ Mládežnícka zapojená aktivitou pre žiakov 4. ročníka – Najpomalší zvíťazí. Žiaci súťažili v jazde na bicykli vo vymedzených dráhach, ktoré mali absolvovať za čo najkratší čas. Novinkou tohto ročníka bolo zapojenie detí MŠ Mládežnícka, ktoré kreslili na chodník ľubovoľnú tému a súčasne sledovali jazdu žiakov ZŠ Mládežnícka. Každý z účastníkov dostal účastnícku cenu, ktorú venovala SAŽP – Ministerstvo životného prostredia, mesto Púchov a ďalší sponzori. Ďakujeme všetkým učiteľom, že podporili ETM 2022.

Miroslav Bučko, koordinátor ETM 2022