Fašiangový sprievod a pochovávanie basy v Dolných Kočkovciach

456

Každý rok sa koná v Dolných Kočkovciach fašiangový sprievod a tento rok nebol výnimkou. Práve v sobotu 2. 3. 2019 sa konal v obci tradičný fašiangový sprievod, ktorý bol prehliadkou rôznorodých masiek. Masky sprevádzala živá hudba heligónkárov a ľúbozvučný spev účastníkov sprievodu. Obyvatelia obce si tak mohli pozrieť maškary v pestrofarebnom oblečení, ktoré pohostili rôznymi dobrotami – tradičnými šiškami, domácimi dobrotami, či pálenkou na zahriatie.

Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov je tiež tradičná zábava spojená s „pochovávaním basy“, ktorá sa v Dolných Kočkovciach konala 5. 3. 2019. V rámci, ktorej ako je už dobrým zvykom prebehol obrad pochovávania basy. Okrem tanečnej zábavy, ktorú obohatilo vystúpenie domácich heligónkárov,  si každý  mohol pochutnať aj na tradičnej vaječnej škvarenine. Veľké poďakovanie patrí členom Dobrovoľného hasičského zboru Dolné Kočkovce a tiež všetkým účastníkom sprievodu, za zorganizovanie veselého a maskami pestrého sprievodu. Zároveň poďakovanie im patrí aj za zorganizovanie fašiangovej zábavy a tiež za to,  že sa postarali o zábavu a o pripomenutie a zachovanie tradícií.

Martin Dolinský, starosta obce