Vďaka športovým triedam…

320

Vďaka športovým triedam sa žiakom z našej ZŠ Gorazdovej za uplynulé roky darí na športovom poli dosahovať veľmi pekné výsledky.

Sú to hlavne úspechy v kolektívnych športoch ako volejbal a futbal, ale taktiež úspechy v plávaní, gymnastike či bedmintone. V posledných dvoch menovaných to dotiahli až na druhé miesta v krajských kolách a v plávaní máme dokonca zastúpenie v juniorskom reprezentačnom tíme v podobe Ley Kmošenovej. Účastníčkami na M-SR v plávaní sú i Petronela Maráčková, Adela Cengelová a Daniela Cyprichová. Naši najlepší bedmintonisti Sebastián Kadlec a Matej Markovič nás budú teraz v marci reprezentovať v celoštátnom kole.

V kolektívnych športoch sme boli ešte úspešnejší, keď sme sa vo futbale v kategórii mladších a starších žiakov prebojovali až na krajské kolá, kde sme v silnej konkurencii obsadili druhé miesta s hráčmi Matej Janto, Erik Porubčan, Matej Obšivan, Samuel Drahuta, Václav Baláž, Adam Lupták.

Určite najväčšie úspechy však dosahujeme vo volejbale, kde opakovane siahame na medailové umiestnenia na M-SR a medzi najväčšie úspechy patrí 3. miesto, 2. miesto a až štyri majstrovské tituly, čo je výsledok, akým sa môže pochváliť naozaj len málo škôl. Medzi našich najúspešnejších volejbalistov v súčasnosti patria Alexej Maslák, Stanislav Cíbik, Mário Mazák, Marek Pivko, Tobias Medňanský, Jakub Jurovčík, Vladimír Mušák, Martin Kapustinec.

Je to výsledok tvrdej driny na hodinách športovej prípravy a popoludňajších tréningoch v kluboch a oddieloch. Nielen pre tieto úspechy sa oplatí prihlásiť do športovej triedy.

Ivan Štefko, jr.