Fašiangy na pešej zóne

419

Púchovské fašiangy na pešej zóne začali v utorok 5. marca na obed zabíjačkou spojenou s prípravou a predajom zabíjačkových výrobkov a špecialít.

Kultúrny program začal až tesne pred zotmením. Najskôr na fašiangovú nôtu zahral a zaspieval hudobný súbor Bonita. Hlavným bodom programu bol fašiangový sprievod masiek, ktorého jadro už tradične tvorili seniori z denného centra a deti s DDŠ Ochotníček, DDS Trpaslíci a DĽH Lachovček. Všetci zahalení v maskách kráčali za vozom s konským záprahom. Program pokračoval súťažou masiek v kategórii detí a dospelých. Vrcholom fašiangového programu, na ktorý návštevníci púchovských fašiangov čakali až do 19. hodiny, bolo pochovávanie basy. Tento rok sa oň postaral folklórny súbor Holíšan.

Foto: Slavomír Flimmel