Fašiangy po púchovsky

363

Púchovské fašiangy začali kvôli veternému počasiu nesmelo, ale postupne sa rozbehli naplno

Od obeda bola súčasťou pešej zóny tradičná zabíjačka, ku ktorej patril predaj mäsových výrobkov a chutných špecialít priamo z predajne Farmárik Púchov. Vietor časom utíchol a fašiangový podvečer pokračoval za hudobného sprievodu nosickej skupiny Signál. Hlavným bodom programu bol fašiangový sprievod masiek, ktorého súčasťou boli seniori z Denného centra, mladí herci z DDŠ Ochotníček, či DĽH Lachovček. Všetci vzorne zahalení v maskách kráčali popri voze s konským záprahom a celú cestu spievali ľudové piesne.

Program ďalej pokračoval vyhodnotením masiek v kategórii detí i dospelých. Kritérium, vďaka ktorému jednotlivé masky zvíťazili bolo prosté, a tým bolo mať masku vyrobenú vlastnoručne. Víťazov vyberala speváčka hudobnej skupiny Signál Ľudka Bučková-Kvaššayová spolu s riaditeľkou domu kultúry Miladou Vargovou. Najlepšie púchovské masky tohto roku boli tri. V kategórii dospelých vyhrala Zuzana z Hoštinej, ktorá sa inšpirovala filmom Avatar a pestrofarebným kostýmom dokázala zaujať všetky zvedavé oči. Ďalšie dve ceny za výborne vyrobené kostýmy boli odovzdané do detských rúk. Výroba masiek dala zabrať najmä mamičkám oboch detí. Počas celého programu chodili deti z folklórneho súboru po pešej zóne a ponúkali divákom šišky od rodičov a popritom vyberali „do klobúka“.

Fašiangy sú najmä o zábave, dobrom jedle, tancoch a oslavách. Tanečná skupina z Denného seniorského centra sa na počesť týchto posledných dní zábav pred pôstom, postarala o country zážitok na pódiu. Seniori odtancovali niekoľko pesničiek a do tanca sa zapojili aj diváci pod pódiom. Posledným bodom programu, na ktorý návštevníci púchovských fašiangov čakali, bolo tradičné pochovávanie basy. Tento rok sa však veľmi tradičné pochovávanie nekonalo. O záverečné vystúpenie sa postarali deti z DFS Púchovček, Biela voda a DĽH Lachovček, ktoré vďaka svojim pedagógom dokázali prepojiť modernosť spolu s ľudovou hudbou a folklórom.
B. Krchňavá, Foto: Z. Návojová