Rozhovor s prezidentom Združenia podnikateľov regiónu Púchov Vladimírom Tarabom

1452

Združenie podnikateľov regiónu Púchov má svoju kanceláriu v areáli spoločnosti Mikona. Navštívili sme v nej prezidenta združenia Doc. Ing. Vladimíra Tarabu, PhD. Túto čestnú funkciu prevzal od svojich predchodcov Ing. Miroslava Crkoňa a Ing. Štefana Rosinu v roku 2015.

Dnešný prezident združenia podnikateľov Ing. Vladimír Taraba pracoval celý život v gumárenstve. Prešiel od profesie kalandristu – mixeristu, cez technológa výroby, vedúceho oddelenia až k najvyšším manažérskym funkciám. Bol riaditeľom Výskumného ústavu gumárenského, riaditeľom predaja Matador, a. s. Zakladal ako Generálny riaditeľ Matador Omskšina Omsk. Posledné roky pred odchodom do dôchodku pracoval ako riaditeľ Divízie dopravných pásov Matador, a. s. a Continental Matador Rubber, s. r. o. Niekoľko rokov pracoval v diplomacii ako veľvyslanecký radca MH SR v Moskve. Popri práci v rezorte učil a pôsobí dodnes ako pedagóg a člen vedeckej rady na Fakulte BERG Technickej univerzity v Košiciach.

Ktoré úlohy združenia považujete za prioritné?
Združenie zastupuje firmy z oblasti výroby rôznych komodít (guma, sklo, cement, oblečenie, potraviny…) a služieb, ktoré spája to, že pôsobia v regióne Púchov. Mnohé problémy nedokáže jednotlivá firma vyriešiť, ale spoločne ich riešenie dokážeme ovplyvniť. Spoločným úsilím sa dá dosiahnuť cieľ, ktorý je výhodný pre všetkých.
Významnú úlohu v našom združení hrá Fakulta priemyselných technológií (FPT). Študenti nášho regiónu z oblasti gumy, skla a textilu majú veľkú výhodu v tom, že nemusia získavať poznatky len teoreticky. Majú možnosť využiť ponuku podnikov nášho regiónu (členov nášho združenia), ktoré im umožnia teóriu vyskúšať aj v praxi. Nová dekanka FTP prof. Ing. Darina Ondrušová na našom poslednom valnom zhromaždení informovala, že škola uvíta súbeh doktorandského štúdia so zamestnaním v našich podnikoch. Keď porovnám možnosti praxovať študentov FTP so študentmi na Technickej univerzite v Košiciach, kde učím, musím pochváliť veľký potenciál podnikov nášho regiónu.

Aké problémy riešilo združenie v poslednom období?
Ako konkrétny príklad viem uviesť projektovanie a budovanie rýchlostnej komunikácie R6 (prepojenie našej diaľnice na českú stranu). Pripravené varianty diskutuje investor s dotknutými subjektami a naše združenie v tomto procese hájilo záujmy svojich členov. Rokovania sa uskutočnili na VÚC za účasti predsedu J. Bašku.
Významne sme tiež prispeli svojim vplyvom pri projekte rekonštrukcie železničnej stanice v Púchove a svojim lobbingom sme pomohli, aby rýchliky mali zastávku aj v Púchove.
Ďalším príkladom je udržiavanie cesty na Kohútku, kde cestu vybudovanú z eurofondov nemal v zime kto odhŕňať. Zvolal som pracovné stretnutie zástupcov TSK, mesta Púchov, správy ciest, polície, obce Lazy p. Makytou a ďalších subjektov a situáciu sme spoločne vyriešili. Toto stredisko navštívi zo slovenskej strany 150 tisíc turistov ročne a určite sa potešia upravenej ceste.
Za vlády primátora M. Michalca sa nedalo schváliť zastávku autobusov pri Makyte, pretože to primátor stále odmietal. S novým primátorom mesta R. Henekom máme lepšie vzťahy. Rokovali sme spolu a zastávka stojí tam, kde ju ľudia potrebujú.

Čím sa líši vaše združenie od podobných združení na Slovensku?
Naše občianske združenie je dobrovoľná nezisková organizácia. Pri vzniku ZRPR v roku 2003 ako hlavný iniciátor stála spoločnosť Matador, a. s. na čele s Ing. Štefanom Rosinom. Postupne združenie pribralo medzi seba najväčšie podnikateľské subjekty regiónu. ZRPR nie je súčasťou žiadnej celoslovenskej podnikateľskej organizácie. Zaujímame sa výlučne o rozvoj regiónu Púchov a jeho najbližšieho okolia.
Text a foto: Slavomír Flimmel, www.zprp.sk