Fašiangy v MŠ Mládežnícka

154

Ľudová slovesnosť, zvyky a tradície predstavujú vo výchove dieťaťa v predškolskom veku jeden zo základných kameňov, na ktorom je budované ďalšie systematické pôsobenie výchovy umením k umeniu. Tradíciou býva, že každý rok vo februári v našej materskej škole oslávime Fašiangy, ktoré sú plné zábavy, smiechu a radosti.

Fašiangy – obdobie zábavy, veselosti, karnevalov sa skončili aj našej Materskej škole Mládežnícka. Symbolom konca fašiangov je pochovávanie basy, pri ktorom sa paroduje skutočný pohreb, ale s basou (hudobným nástrojom). Predškoláci z tanečného krúžku p. Loduhovej predviedli krásny ľudový program, pri ktorom ukázali zvyky a tradície tohto obdobia. Pri tanci si spoločne zaspievali, zašantili, chlapci vyzvŕtali dievčatá a povedačkami všetkých pobavili. Po tanci nasledovala dlho očakávaná hostina, kde sa deti pohostili, pri obrade pochovávania aj „poplakali“ a potom tú našu velikánsku „BASU“ aj pochovali. A čo sa deťom najviac páčilo? No – recitácia básne o pochovávaní basy „Udrela dvanásta hodina, spí každá poriadna rodina, kde sa fašiang kráti, už sa nenavráti, staré baby plačú, že sa nevyskáču…“

Ľudová tvorivosť je pre deti veľkou umeleckou i výchovnou hodnotou. Je v nej zobrazený svet a život s nevšednou vynaliezavosťou, postrehom a vtipom. Ľudové tradície si našli svoje miesto i v našej materskej škole. Preto aj našich škôlkarov vedieme k tomu, aby si vážili a zachovávali bohatstvo, ktoré nám zanechali predkovia.

MŠ Mládežnícka