Fidlikanti v nosickej materskej škole

141

„Fidli, fidli na husličky, dáme husle pod bradičky.
Fidlikanti budú hrať, my budeme tancovať..
.“

A veruže sme si zatancovali. Veď, kto by sedel, keď vám hrajú fidlikanti. V našej Materskej škole v Nosiciach sa už niekoľko rokov snažíme udržiavať ľudové tradície a vštepovať deťom lásku k ľudovej piesni a folklóru ako takému. Takto tematicky ladíme nielen viaceré aktivity v samotnom edukačnom procese, ale aj naše vystúpenia na verejnosti (jarmoky, besiedky v MŠ, vystúpenia pri príležitosti Dňa matiek v Nosiciach…). V dnešnej uponáhľanej a pretechnizovanej dobe je dobré, aby deti vedeli ako sa kedysi žilo, ako ľudia pracovali, ako sa zabávali. Ľudová pieseň a tanec dáva deťom možnosť preniesť sa do doby, keď ich dedkovia a babičky boli deti a žili inak a dovolím si tvrdiť, že pokojnejšie.

Vo štvrtok 7.2.2019 navštívili našu materskú školu ujo Andrej a ujo Jožko, muzikanti ľudovej hudby Fidlikanti. Privítali sme ich, ako inak, v krojoch a úprimnými detskými úsmevmi, čo je niekedy nad všetky dary sveta. Jožko s Andrejom deťom jednoduchou a zaujímavou formou predstavili hudobné nástroje, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou slovenského folklóru (cimbal, husličky, píšťala koncovka, píšťalka dierková, fujara, drumbľa). Deti si vyskúšali hru na tieto nástroje a samozrejme nechýbali ani piesne a tance, do ktorých šikovní muzikanti aktívne zapojili aj deti. Taký čapáš si zatancovali aj teta kuchárka a školníčka, klobúkový, ten sa páčil všetkým.

Keďže je fašiangové obdobie, deti za pomoci pani kuchárky pripravili cesto, povykrajovali z neho šišky, ktoré pani kuchárka vysmažila a takouto dobrotou sme pohostili našich milých muzikantov a ešte sme im aj zabalili na dlhú cestu do Bratislavy. Chutili im až tak, že nás za ne pochválili na internete. Krásne chvíle s ľudovou piesňou a tancom ubehli ako voda a museli sme sa s našimi hosťami rozlúčiť. Chlapci predškoláci pomohli ujovi Andrejovi zložiť cimbal, čo sa im veľmi páčilo. Pri rozlúčke sme sa poďakovali za krásny zážitok. Deti odovzdali hosťom malý darček a pozvali Fidlikantov na ďalšiu návštevu, na ktorú sa už teraz tešíme. Ešte posledné zamávanie z terasy, hlasné dovidenia a ďakujeme Fidlikanti.

Text: Tatiana Pavlacová, foto: Ing. Gabika Koyšová