Folklórny súbor Váh pripravuje nový kalendár

484

Obdobie karantény v súvislosti s COVID-19 zasiahlo dianie v každej oblasti nášho života. Inak tomu nebolo ani vo fungovaní FS Váh.

Keďže sme tréningy kvôli bezpečnosti mali zakázané, snažili sme sa tento čas využiť produktívne a nezaháľať ani v činnostiach mimo tanečnú sálu. Tento čas sme využili na prípravu a výrobu krojových súčiastok či plánovaní najbližšieho roka v súbore, ktorý bude prelomový, práve kvôli nadchádzajúcemu 50. výročiu našej existencie. Po uvoľnení opatrení sme hneď využili možnosť a zorganizovali trojdňové intenzívne sústredenie zamerané nielen na technicko-tanečné zdokonaľovanie nových členov, ale aj na vzdelávanie Váhistov v oblasti tradičnej ľudovej kultúry formou interaktívnych prednášok.

Vystúpení v lete nebolo a začali sme sa venovať projektom regionálneho ale aj celoslovenského významu. Asi najdôležitejším míľnikom je spolupráca na projekte Herbarium Populi Vagi, ktorého výstup bude ďalší kalendár na rok 2021 so zdokumentovanými variantami ľudového odevu Rajeckej doliny – Rajecká Lesná, Čičmany, Fačkov a i. V mesiacoch september a október prebieha aj nábor nových členov do speváckej, hudobnej a hlavne tanečnej zložky. Každý záujemca, či už úplný začiatočník alebo pokročilý je u nás vítaný.

V nadchádzajúcom čísle Púchovských novín vám ponúkneme rozsiahlejšie informácie o projekte Herbarium Populi Vagi 2021 – čo stálo za jeho prípravou, kde ho bude možné zakúpiť a aký bude jeho prínos pre súbor, ale aj prezentáciu ľudovej kultúry regiónu v celoslovenskom kontexte. Tešiť sa môžete aj na zákulisný pohľad z jeho príprav a fotenia, kde modelmi boli členovia hudobnej a tanečnej zložky FS Váh Púchov.

Adam Staňo