Mládežnícky parlament mesta Púchov zapojený do týždňa dobrovoľníctva

380

Členovia mládežníckeho parlamentu mesta Púchov a mládežnícki dobrovoľníci sa zapojili do aktivít v rámci týždňa dobrovoľníctva. Svojimi aktivitami pomohli zrealizovať Dni otvorených dverí v CVC Včielka, ktoré prebehli v tomto roku v termíne 16. a 17.9.2020. Napriek výrazným hygienickým opatreniam prišlo do Centra voľného času Včielka na zápis veľa nových i stálych členov záujmových útvarov. Mládežníci sa zapojili i do príprav priestorov v Župnom dome 18.9.2020, do ktorého sa načas presťahuje výtvarný odbor ZUŠ. Už od konca augusta si mladí aktívni ľudia mesta pripravujú pre seba priestor Klubovne mládeže, ktorý získali od mesta Púchov pre svoje aktivity. Klubovňu využijú na svoje aktivity, stretnutia a plánovanie ďalších skvelých dobrovoľníckych projektov. Každý mladý človek vo veku od 13 rokov, ktorý chce urobiť niečo pre svoje okolie je medzi nami srdečne vítaný. Klubovňa bude slávnostne otvorená 25.9.2020. Tešíme sa na vás ako v CVČ Včielka, tak i pri mládežníckych aktivitách.

CVČ Včielka