Folklórny súbor Váh: Z Púchova na Šumiac…

240

V rokoch 2019 – 2020 Folklórny súbor Váh realizoval projekt, ktorého cieľom bolo nacvičiť hudobno-tanečný programový blok so štylizovanými hudobno-tanečnými tradíciami z obce Šumiac (autorom je Erik Marcin) a súčasne zaobstarať – vyrobiť šumiacke krojové súčasti (mužské široké košele a nohavice – chološne; ženské rukávce, kašmírové živôtiky, zástery – šurce a vrchné skladané sukne), doplniť tanečnú obuv (mužské čizmy s mäkkou sárou) a propagovať uvedenú aktivitu. Nácviky predmetnej choreografie prebiehali počas riadnych skúšok na skúšobni súboru. Následne prebehli v letných mesiacoch roku 2019 i 2020 aj dve víkendové sústredenia v škole v prírode, z ktorých nám zostali pracovné videozáznamy zachytávajúce jednotlivé časti choreografie.

Činnosť súboru a verejná prezentácia tohto diela, ku ktorému sa projekt viazal, bola ovplyvnená vis maior (z vyššej moci, pozn. red.), nakoľko kvôli pandémii koronavírusu, a vplyvom zavedených opatrení, boli všetky podujatia, na ktorých sme chceli novú choreografiu, s novými krojmi zo Šumiaca, prezentovať a propagovať, odložené na neurčito alebo zrušené (v meste Púchov sa jednalo o podujatia Vítanie jari a Folklórny Púchov). Uvidíme, kedy a akou formou – a či vôbec – sa nám podarí tento rok osláviť dôstojne 50. výročie folklórneho súboru, pri príležitosti ktorého veríme, že dostane priestor uvedenie celého šumiackeho hudobno-tanečného bloku, a to vrátane krojových súčiastok.

Z verejných zdrojov tento projekt FS Váh podporil Fond na podporu umenia.

Martin Rosina