Fotoreportáž z letných investičných akcií

355

Začiatkom leta pribudlo 11 parkovacích miest na Komenského ul. a 15 miest na Obrancov mieru. Asfaltovalo sa na viacerých miestach: Novonosická ul., Nimnická cesta, Svätoplukova ul. Začali práce na obnove Školskej ulice. Pre poškodenie drevenej pergoly altánku v Marczibányiho záhrade zrealizovala firma Matúš Lieskovský novú konštrukciu pergoly. Finišujú práce na obnove amfiteátra na Lachovci.

Foto: MsÚ a Slavomír Flimmel