Fotoreportáž z októbrového vítania deti

784

Vo štvrtok 26. októbra sa v Župnom dome konala slávnosť vítania do života nových obyvateľov Púchova. Viceprimátor mesta Roman Hvizdák privítal 17 detí:

Benjamín Kvasnica

Daniela Kopčanová

Dominik Janíček

Filip Hudý

Filip Král

Liliana Obdržalová

Martin Juhaniak

Matteo Mrva

Natália Körmendyová

Natália Miškárová

Oliver Pastorek

Oliver Kováč

Samuel Giraltoš

Sophie Belobradová

Zoe Letková