Lampiónový sprievod mal veľký ohlas

591

Vo štvrtok 26. októbra večer sa stretli pred Základnou školou J.A.Komenského rodičia s deťmi, aby sa zúčastnili lampiónového sprievodu mestom.

Lampiónový sprievod vyrazil po ulici Obrancov mieru okolo starého kultúrneho domu  a Župného domu smerom k Váhu. Cieľom boli Odhánky, kde deti s rodičmi vypúšťali teplovzdušné papierové balóny. Viceprimátor mesta Roman Hvizdák sa k mestskej akcii vyjadril: „Ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli pri realizácii lampiónového sprievodu. Veľké ďakujem patrí všetkým základným a materským školám, Dobrovoľnému hasičskému zboru Púchov, Mestskej polícii Púchov a Dobrovoľníkom mesta Púchov. Ďakujem za čaj pre ľudí, ktorý nám pripravili na ZŠ Komenského.“

Foto: FB